Защита пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург

Осъществяване на защита и процесуално представителство пред Съда по правата на човека, правораздаващ съгласно основните права на човека, регламентирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека.

Съдът в Страсбург има за задача да осигури справедливо обезщетение за нарушени от страна на държавата неотнимаеми основни човешки права, защитени от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Процесуалното представителство пред съда на Съвета на Европа в Страсбург се осъществява от адвокатската кантора на  френски и английски език. Адвокат Десислава Филипова се е обучавала в университета „Нанси 2”, Франция и защитава магистратура по право на Европейски съюз, поради което познава специфичната правна терминология на френски език. Адвокат Десислава Филипова има завършен курс по юридически английски, по системата ILEC на университете Cambridge.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТ