Изготвяне на договори

Адвокатско дружеството „Десислава Филипова” предлага комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори, ведно с приложенията към тях, както и осъществяване на преговори и представителство при сключването им.

  • консултиране във връзка с предстоящото сключване на договори в областта на гражданския и търговски оборот и на трудови договори;
  • изготвяне на конкретен договор, в съответствие с желанията на клиента – договор за покупко – продажба, договор за изработка, договор за заем, за дарение, за наем и други;
  • съдействие за доброволно, извънсъдебно уреждане в случаите на спор относно договорни отношения, водене на преговори за постигане на споразумения по такива.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТ