Регистрация на ЕТ, ЕООД, ООД, сдружения и фондации

Адвокатско дружество „Десислава Филипова“ извършва регистрация, пререгистрация и преобразумания на фирми – ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно, командитно и командитно дружество с акции, сдружения, фондации, променя обстоятелства и заличава фирми и търговски дружества.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТ