Юридически консултации онлайн

Юридически консултации онлайн

Вашите имена(задължително)

Вашият Email (задължително)

Град

Телефон

Вашето съобщение

Коментари (4)

 • Лора Ненова
  25.11.2014 at 20:50

  Здравейте! Имам въпрос: Имам определение от СГС,което е меко казано странно за мен,ето и части от него:
  1.” С жалба с вх.№ 65…/2013 г тъжителката Л. Н желае от СГС да се произнесе по следните въпроси-моли да се изиска от ЧСИ … жалба с вх.№ 687/06.02.2013 г и да се произнесе относно прекомерността на разноските,които си е начислил по изп.дело и да постанови да й се върнат направените от нея разходи предвид предвижването на частната жалба до съда.”
  2.„Производството по ч.гр.д 146../2013 г по описа на СГС,ГО – състав,е образувано по жалба с вх.№657../2013 г от тъжителката Н,в която се съдържат оплаквания за ненадлежно администриране на подадената от същата частна жалба с вх.№687/ 06.02. 2013 г.В нея се съдържа искане,адресирано до СГС,същият да укаже на ЧСИ Б да се изиска гореспоменатата жалба от него и да се произнесе по нея,като уважи молбата на жалбоподателката.Тъжителката иска да се намалят разноските по изпълнителното дело,а именно адвокатско възнаграждение,както и тези по отношение на втората покана за доброволно изпълнение.“

  И така финалната част от определението гласи следното:
  „Настоящия съдебен състав на СГС намира,че по отношение на т.1 от частната жалба на тъжителката,в която е направено искане да се изиска жалба с вх.№ 687/06.02.2013 от ответната страна е недопустимо.Това се явява въпрос на администриране и не може да се вземе отношение по този въпрос в това производство.”
  Това обаче не пречи малко по-нагоре в определението съда да счете че вписаните адвокатски възнаграждения в размер на 350 лв,отговарят на критериите посочени в наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения.”
  Мислите ли,че съда може да класифицира искането ми по т.1 като недопустимо,а в същото време да се произнася по т.2?- и двете точки са предмет на жалба с .вх.№ 687/06.02.2013,както и на жалба с вх.№ 657../2013 г

  Reply
  • Филипова
   26.11.2014 at 13:23

   Здравейте Лора, уви не съществува правен способ да бъде задължен един частен съдебен изпълнител да администрира жалба срещу негово действие до съда. Поради ограничения обхват на действията на ЧСИ, които могат да се обжалват съгласно чл. 435, ал. 2 от ГПК, много незаконосъобразни техни действия не подлежат на обжалване, което е в ущърб на длъжниците и което доведе до създаването на порочната практика ЧСИ да не изпращат жалбите срещу тях до окръжните съдилища. Адвокати и общественици се борим да разширим обхвата на действията, бездействията и актовете на съдебните изпълнители, които да подлежат на обжалване от длъжниците.
   А по отношение на поставения от Вас въпрос, разбирам че сте предявили искане за намаляване на разноските, което искане сте изложили и в двете си жалби. Щом искането е предявено и в жалбата с вх. № 657/2013г., съдът правилно се е произнесъл по това искане. Поради това, считам че правилно е квалифицирал искането по т. 1 като недопустимо /тъй като уви нашия процесуален закон изрежда лимитативно и изчерпателно които действия на ЧСИ са обжалваеми/ и правилно е разгледал искането за намаляване на разноските, направени в изпълнителното производство.

  • Филипова
   27.11.2014 at 21:36

   Лора, най-добре сканирайте двете жалби и определението и ми ги изпратете на имейла. Като видя съдържанието им, ще мога да Ви отговоря обективно.

 • Лора Ненова
  26.11.2014 at 14:27

  Не разбирам едно нещо-с въпросната жалба,която съда окачествява като недопустима, обжалвам разноските на ЧСИ като прекомерни(чл.435,ал.2 )-искане по което съда не се произнася.В същото време пак с въпросната „недопустима“ жалба обжалвам разноските за адвокатско възнаграждение-по което съда взема становище,че не са прекомерни. Поради факта,че ЧСИ не администрира тази „недопустима“ според съда жалба,подадох нова-със същите искания.Съде обаче не се произнася по разноските на ЧСИ,но се произнася по тези за адвокатско възнаграждение.Не го разбирам това,хем една жалба е недопустима и съда отказва да се произнесе по т.1 ,но се произнася по т.2 от същата тази жалба.След като не може да се вземе отношение по тази жалба в това производство,защо съда се произнася по една част от нея?

  Reply

Вашият коментар