Защита при права, предоставени съгласно правото на Европейския съюз

Защита при права, предоставени съгласно правото на Европейския съюз

Защита при права, предоставени съгласно правото на Европейския съюз.

Осъществяване на защита на правата, предоставени съгласно правото на Европейския съюз и осъществяване на процесуално представителство пред националните съдилища и пред  Съда на съюза в Люксембург  по реда на чл. 263 от Договора за функциониране на Европейския съюз за обявяване недействителността на регламенти, директиви и решения, които пряко засягат правата на физически или юридически лица.  След завършване на магистратура по  специалност „право” в СУ „Св. Кл. Охридски”, адвокат Десислава Филипова се обучава в университета „Нанси 2”, Франция и защитава магистратура по право на Европейски съюз.  Адвокат Десислава Филипова работи вече две години за промяна на законодателството на Република България и за неговото синхронизиране с правото на Европейския съюз. За повече информация, моля вижте раздел „Новини”.

Вашият коментар