ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ „ПОВЕЧЕ ШАНС ЗА ЖЕРТВИТЕ В СЪДА“. 25 МАРТ 2016Г., БТА ГР. ПЛОВДИВ, ОТ 11 ЧАСА

24мар.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ „ПОВЕЧЕ ШАНС ЗА ЖЕРТВИТЕ В СЪДА“. 25 МАРТ 2016Г., БТА ГР. ПЛОВДИВ, ОТ 11 ЧАСА

Банки, частни съдебни изпълнители, арбитражи, колекторски фирми, фирми за бързи кредити тероризират изстрадалия народ. Чл. 417 от ГПК създава привилегия  на определени субекти за бърз ред за снабдяване с изпълнителен лист, който унищожава същината на правосъдието и лишава от защита измамените и изрядните страни по договорите. Фондация „ЦЕИБИЗПЧ“, гражданско движение „ДНЕС“, адвокат Елена Иванова и потърпевшия Крум Сираков организираме пресконференция, на която ще изложим идентифицираните от нас проблеми и закононарушения и ще обсъдим конкретни предлагани от нас мерки за промяна на репресивното ни законодателство, за да катализираме промяната. А такава трябва да има!

Гражданско движение „ДНЕС”

„Център за европейска интеграция на България и за защита на правата на човека”

***

Организират пресконференция на тема:

ПОВЕЧЕ ШАНС ЗА ЖЕРТВИТЕ В СЪДА

Пресконференцията ще се състои на 25 март 2016г.  от 11.00ч до 12.00 в БТА – гр. Пловдив

Участници:

  1. адв. Десислава Филипова – председател на „Център за европейска интеграция на България и за защита на правата на човека”
  2. Малина Несторова – областен координатор на ГД „ДНЕС”
  3. адв. Елена Иванова
  4. Крум Сираков – потърпевш

Пред медиите и други участници на пресконференцията  ще бъдат коментирани следните теми:

  1. Докъде стигна проучването от ЕК на жалбата от Гражданско движение „Д.Н.Е.С“ ?

Жалбата е срещу нарушаването на забраната да се изпълнява принудително върху ипотекирани имоти преди приключването на исковото дело за неравноправност на клаузите в договорите за кредит и срещу действията на банки и други облагодетелствани лица , използващи чл. 417 от ГПК като „юридическо“ основание за нарушаване на основни човешки права, които са обект на правна защита в ЕС?

Говорител: адв. Десислава Филипова, председател на фондация „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека”

2 . Чл. 417 от ГПК за пореден път съсипва живота на  невинен човек – личната история на певеца Крум Сираков

Крум Сираков е измамен от собствения си дядо, който е фалшифицирал подписа му под три броя записи на заповед. Записите на заповед съгласно чл. 417 от ГПК са основание за снабдяване със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист без да се води исково състезателно дело. Набеденият за длъжник има право да се защити, като възрази пред гражданския съд в кратък двуседмичен срок, което Крум Сираков не е направил, защото е знаел, че срещу него има извършени престъпления, за които е сезирал прокуратурата.  Поради невъзразяването в срок и независимо, че е жертва на престъпления, срещу Крум Сираков продължават да се водят изпълнителни дела.

Говорител: Крум Сираков

  1. Държавата и общините абдикират от свои основни функции в полза на частните съдебни изпълнители и им възлагат събирането на публични вземания.

Какви са опасностите пред гражданите и техния бизнес от отстъплението на държавата и общините да изпълняват своите функции и предоставянето на частните съдебни изпълнители събирането на държавни и общински публични вземания. Ограничените права на длъжниците, съгласно ГПК и типичните нарушения на частните съдебни изпълнители, които ще ощетят една голяма част от обществото ни вследствие на делегиране на държавни и общински правомощия на частните съдебни изпълнители. За необходимостта от генерална реформа на изпълнителното производство и на частното съдебно изпълнение.

Говорители: адвокат Елена Иванова и адвокат Десислава Филипова

  1. За колекторските фирми, арбитражните съдилища, Регламент №1346/2000г на ЕС относно производството по несъстоятелност /фалит на физически лица/ и необходимостта от спешни закони в тези направления.

Чл. 417 от ГПК, регламентацията на изпълнителното производство и частното съдебно изпълнение, както и редица други закони се коват в парламентарното задкулисие от корпоративната машина създала в своя услуга „политически елит”. Необходимо е въвеждане на регулация в тази област, за да бъдат изкарани на светло и подчинени на законови изисквания лицата, осъществяващи лобизъм в полза на определени икономически интереси, като крайният резултат ще бъде създаването на по-справедливи закони.

Говорител: адв. Десислава Филипова, адв. Елена Иванова, Малина Несторова

СПОДЕЛЯНЕ

Вашият коментар

Работно време: 09:00 – 17:30
Консултация се назначава само след предварително записване.

гр. София

ул. "Петър Парчевич" № 1

  • ет. 5, ап. 14
  • 0898 79 09 09
  • adv_desislava_filipova@abv.bg
GPS Навигация

ИНТЕРЕСНО