Комисията по петиции, представена от председателя ѝ Сесилия Викстрьом

02апр.

Комисията по петиции, представена от председателя ѝ Сесилия Викстрьом

петиция 417

КОМИСИЯ ПО ПЕТИЦИИТЕ (PETI) Комисията е незаконодателна, занимава се с правата на гражданите. Да се подава петиция е важно за мен и за вас, и за всички 500 милиона европейски граждани. Всеки политик, всеки избран депутат в Европейския парламент трябва да се стреми да намали дистанцията между него и гражданите, които понякога са загубили надеждата си в нас, като се вслушват в тях и участват в диалога. Тук съм да засиля този диалог и да го направя по-значим. Темите са различни: може да са екология, система на здравеопазване, свобода на придвижване за инвалиди, всичко. Нашата задача е да следим петицията да е в съответствие с Лисабонския договор и дейността на Европейския съюз, а след това да я пренасочим чрез изслушвания и в сътрудничество с националните, регионалните и дори местни власти в страна-членка. Идеята е да си сътрудничим по различен начин. Навярно трябва в комисията по петиции да се опитаме да намерим нови начини за по-силен диалог.

КЪМ ВИДЕОТО

Комисията по петиции служи като мост, който свързва гражданите на ЕС с неговите институции. Договорите на ЕС гарантират правото на всички европейски граждани да се обръщат в писмен вид към Европейския парламент във връзка с различните видове проблеми, които те срещат в ежедневието си, доколкото тези проблеми попадат в сферата на компетентност на Европейския съюз.

„Стремежът ми, в качеството ми на председател на комисията по петиции, е ЕС да се възползва в по-голяма степен от прекия контакт на гражданите с правото на ЕС. Този контакт може да ни помогне в законодателната ни дейност и той следва да се използва за подобряване на качеството на законодателството, което ще се изготвя в бъдеще.

Комисията изпълнява също така важна роля, като спомага за идентифициране на проблемите, които възникват при прилагането на правото на ЕС на национално равнище.

Трябва да осигурим, че всички права и възможности, които законодателството на ЕС предвижда, се превръщат в реалност, която облагодетелства всички граждани на Европа.“

Сесилия Викстрьом, Председател на Комисията по петиции

СПОДЕЛЯНЕ

Вашият коментар

Работно време: 09:00 – 17:30
Консултация се назначава само след предварително записване.

гр. София

ул. "Петър Парчевич" № 1

  • ет. 5, ап. 14
  • 0898 79 09 09
  • adv_desislava_filipova@abv.bg
GPS Навигация

ИНТЕРЕСНО