гр. София
ул. „Петър Парчевич“ № 1, ет. 5, ап. 14
GSM: 0898 79 09 09
adv_desislava_filipova@abv.bg

В социалните мрежи: Facebook / Twitter / Google