гр. София
ул. „Петър Парчевич“ № 26, ет. 4, ап. 11
GSM: 0898 79 09 09
adv_desislava_filipova@abv.bg

В социалните мрежи: Facebook / Twitter / Google