Начало
десислава-филипова

Адвокатска кантора „Десислава Филипова“

Адвокат Десислава Филипова е участник в законодателни инициативи и по нейни предложения са променени Закона за защита на потребителите, Закона за кредити за недвижими имоти на потребителите и Гражданския процесуален кодекс. От години адвокат Десислава Филипова работи за отмяна на чл. 417 от ГПК и за реформа на частното съдебно изпълнение, като по нейна жалба Европейската комисия извършва проверка за законосъобразността на българското заповедно производство с правото на Европейския съюз, а Европейския парламент осъществява контрол за това съответствие след подадена от нея петиция. Адвокат Десислава Филипова е автор на научни статии в правната сфера и на публикации, разясняващи основните права и механизмите за защита, адресирани до широката общественост. Адвокат Десислава Филипова е председател на фондация „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека“, чиито основни цели са реформа на българското законодателство и неговата европеизация в съответствие с разрешенията на правото на ЕС и на Европейската конвенция за защита на правата на човека, защита на пострадалите от лобистките текстове в него и на ощетените от частните съдебни изпълнители и банките.

Правни услуги от Адвокат Филипова

АДВОКАТСКА КАНТОРА В СОФИЯ

Адвокатска кантора „Десислава Филипова“ е ситуирана в гр. София, но оказва съдействие на нуждаещи се от правно съдействие на територията на цялата страна.  Кантората покрива широк спектър от правни сфери. Специализирана е в областта на банковото право, защита на правата на потребителите, включително на услугите по бързо кредитиране, защита от нарушения на колекторските фирми, представителство по изпълнителни дела, имотни спорове, семейно и наследствено право, защита пред Съда в Страсбург при нарушения на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, защита при лекарски грешки, ангажиране на отговорността на държавата и общините за вреди причинени на граждани и др. Адвокат Десислава Филипова е експерт по право на Европейския съюз и ще Ви окаже юридическо съдействие при прилагането му на национално ниво, така и при необходимост да сезирате европейските институции.

Публикации

НОВА ИЗМАМА С ФАЛШИВИ БЪРЗИ КРЕДИТИ

Нова измамна схема с фалшиви кредити. Кантората получава сигнали за лица, събиращи от името на установени на пазара фирми такси за отпускане на бързи кредити. Таксите се събират за разглеждане на искането за кредита и за подготовка на документи. [...]

1305, 2024

ЗАРАДИ ПРАВОТО НА ЕС МОЖЕ ДА СИ ВЪРНЕТЕ НАДВЗЕТО ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ

13 май, 2024|

  Знаете ли, че вече може да си връщате надвзетото от банките, а и от другите кредитори – фирми за бързи кредити и други, за периоди от десет, двадесет и [...]

1305, 2024

Силата на пресъдено нещо срещу силата на правото на ЕС

13 май, 2024|

Настоящата авторска статия на адвокат Десислава Филипова е публикувана на платформата LEX.BG "Силата на пресъдено нещо срещу силата на правото на ЕС" Настоящото изложение цели да представи практиката на Съда [...]

Петиция до Европейския парламент

Адвокат Десислава Филипова внесе петиция в Европейския парламент с искане европейската институция да предприеме действия с политически инструменти за отмяна на противоевропейския чл. 417 ГПК, по който банките и други кредитори съдят потребителите в задочно производство , в което последните не вземат участие, за да се защитят, а съдът действа като пощенска кутия, тъй като е длъжен да приеме за вярни твърденията на банките. На 19 юни 2018г. „Комисията по петициите“ към Европейския парламент изслуша адвокат Десислава Филипова и другите петиционери, изложили същите оплаквания срещу реда по чл. 417 ГПК, превърнал съда в манифактура за изпълнителни листа срещу кредитополучателите, довел до социалното убийство на много български семейства, чието имущество бе разпродадено, независимо, че банките нарушават законите чрез включването в договорите за кредит на неравноправни клаузи, забранени от правото на Европейския съюз. На изслушването представителят на Европейската комисия г-н Матияк оповести, че Комисията не е приела становище на България, което означава, че сме на прага на наказателна процедура срещу държавата, чието Народно събрание продължава да отказва да отмени чл. 417 от ГПК. Проверката на Европейския парламент продължава, Европейската комисия скоро ще предприеме ефективни действия срещу България“

Go to Top