Застрахователните дружества отказват да изплатят дължимите обезщетения или предлагат изплащането на обезщетения на стойност, драстично занижена спрямо реалната, която може да бъде присъдена по съдебен път.  Застрахователите наравно с банките имат силно лоби в парламента и си осигуряват закони, които защитават интересите им. Свидетели сме как се опитаха да прокарат интересите си да бъде въведен таван на обезщетенията в размер на 20 хил. лева при смърт и само силното обществено недоволство сложи спирачка на този лобистки закон.

Кантората ще ви окаже съдействие в процедурата по извънсъдебно уреждане на претенцията ви за заплащане на обезщетение и в съдебното производство, като ще ви помогне да се преборите с тази юридическа хидра, търсеща единствено реализирането на печалба за ваша сметка.