Защита на правата на потребителите по гарантираните им от законодателството ни права срещу нелоялните търговски практики, правата им при рекламации и др. Представителство пред КЗП в случаите на неоснователни оплаквания от страна на недобросъвестни потребители.