Кантората е с богата практика при съдебна защита при

  • Спор за собственост на имот,

  • Делба на съсобствен имот;

  • Спорове между съсобственици;

  • Спорове за наследство;

  • Спорове между етажни собственици;

  • Спорове между етажни собственици;

  • Правни съвети във връзка с всички документи, необходими за успешното приключване на сделката и съдействие при провеждането на преговори;

  • Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията при придобиване на имот или вещни права върху имот – изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи;

имоти

При придобиването на недвижим имот, което е свързано с разходването на значителни средства не трябва да се опитвате да се справите сами или да се предоверявате на брокерите. Брокерите не са юристи и имат само повърхностни познания по материята на сделките, които могат да ви подведат, че получавате компетентно правно съдействие. Същевременно, техният интерес е да продадат бързо имота, за да получат своята комисионна и затова не биха проверявали дали има нередности в собствеността. Те не носят и отговорност, защото в договора, който сключвате с тях те не поемат такъв ангажимент и ако се окаже, че макар че на пръв поглед да сте купили имота редовно  не сте станали собственик, ако заведете дело срещу брокера, ще го загубите.

А капаните в практиката са много. Например, има имотни измамници, които се снабдяват чрез фалшиви завещания или предварителни договори с констативни нотариални актове, с които прехвърлят на други лица чрез покупко-продажба. Пред вас измамникът от веригата се представя с привидно редовен документ,  но когато се появи истинският собственик или негови наследници те доказват, че не сте станали собственик на имота, защото не сте купили от действителния собственик на имота. Понякога измамниците дори водят симулативни дела и си вадят съдебни решения. Така, че дори съдебното решение не е гаранция, че купувате от реалния собственик. Друг път може да се окаже, че ще бъдете въвлечени в спорове между действителните собственици, от който пак вие сте губещи. В практиката си имах случай, в който един от многото наследници беше завещал целия имот, нищо че е съсобствен на дъщеря си, която въз основа на завещанието си беше извадила констативен нотариален акт. Клиентите ми се бяха предоверили и на брокера, и на представения им документ, считайки, че щом е нотариален акт той безспорно легитимира дъщерята като собственик.  Впоследствие се появиха останалите съсобственици и си поискаха от съда признаването на техните дялове. Моите клиенти  загубиха 27 хил. евро, платената от тях цена, тъй като дъщерята няма никакво друго имущество и независимо, че я осъдихме няма как съберем заплатеното й.

Хипотезите в практиката са многобройни, нотариусът също не извършва толкова обстойна проверка, която изисква ходене по различни институции и анализ на различни документи. Затова, за да се предпазите от загубата на имущество и пари и от въвличането ви във дела, най-доброто разрешение е да потърсите съдействието на адвокат.