Обжалване на наказателни постановления – Водени дела

Често граждани или фирми се обръщат към адвокатска кантора „Десислава Филипова”  за обжалване на наказателни постановления за наложени глоби от страна на различни институции като МВР/КАТ, РДНСК, РИОКОЗ, общински органи и други.

АДВОКАТСКА КАНТОРА „ДЕСИСЛАВА ФИЛИПОВА” ВИ ПРЕДЛАГА:

  • ангажиране на компетентно и юридически издържано становище по законосъобразността на наказателните постановления, издадени от различни органи (нарушения по Закона за движенията по пътищата, Закона за министерство на вътрешните работи, Закона за устройство на територията, Закона за здравето и др.)

  • оказване на правно съдействие и изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление по административен и съдебен ред;

  • процесуално представителство за защита пред съда при обжалване на наказателно постановление.

Call Now ButtonОБАДИ СЕ