Обществена дейност за защита на кредитополучателите

Банките драстично нарушават правата ви! Те не са всесилни! срещу тях има много спечелени дела.

десислава-филиповаАдвокат Десислава Филипова е с богат опит в защитата на кредитополучателите, солидарните длъжници, поръчителите и ипотекарните гаранти.  Много хора загубиха имуществото си поради заложени в договорите за кредит финансови капани: неправомерно увеличаване на лихвите, предоставяне на кредити, остойностени в швейцарски франкове – валута, която банкерите са съзнавали, че ще поскъпне, привилегията банките да съдят изрядните си клиенти в бързи квазипроцеси …..

Поради доказаните  професионални познания на адвокат Десислава Филипова и ярката й обществена правозащитна позиция, Омбудсманът на Република България г-жа Мая Манолова я покани да вземе участие в качеството й на експерт в изготвянето на промените на Гражданския процесуален кодекс.

Покана на Омбудсмана г-жа Мая Манолова до адвокат Десислава Филипова да вземе участие в изготвянето на законопроект за промяна на Гражданския процесуален кодекс в защита на пострадалите от ЧСИ и от банки

Битката за правата на длъжниците срещу мракобесния чл. 417 – мисия възможна?

Изработени от адвокат Десислава Филипова предложения в защита на правата на длъжниците по изпълнителните дела, образувани от банки и други кредитори се превърнаха в законова реалност през 2017г. и са вече действащи текстове от Гражданския процесуален кодекс.  От много години адвокат Д. Филипова работи за отмяна на чл. 417 от ГПК, даващ право на банките да съдят своите клиенти в бързо, средновековно съдебно производство, в което кредитополучателите не участват, докато банките „диктуват“ на съда какво да присъди. Вследствие на нейна жалба, регистрирана под номер CHAP /2014/0684 Европейската комисия извършва проверка на България за съответствието на този ред с правото на Европейския съюз. Научи повече ТУК.

През 2017г. адвокат Десислава Филипова сезира и „Комисия по петициите“ към Европейския парламент, който разглежда петицията й № 0408 срещу противоевропейския ред, по който несправедливо биват съдени българските граждани и бизнес. На 19.06.2018г. адвокат Филипова бе изслушана в Европейския парламент: Виж повече ТУК.

Внасяне на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс от Омбудсмана г-жа Мая Манолова, от Зам. Омбудсмана, доц. д-р Диана Ковачева /бивш Зам. Министър на правосъдието/, от доц. Димитър Деков , адвокат Веска Волева и речта на адвокат Десислава Филипова

Адвокат Десислава Филипова участва в изготвянето на други законодателни промени в полза на кредитополучателите, солидарните длъжници, ипотекарните гаранти и поръчителите:

  • За защита срещу схемата с предоставяне на кредити, остойностени в швейцарски франкове и да надписват лихвите бе допълнен по нейни предложения Закона за защита на потребителите в частта, забраняваща на банките и на другите търговци да вписват в договорите неравностойни клаузи, с които ощетяват потребителите, като по-слабата страна в икономическия оборот.
  • Законът за ипотечните кредити /с пълното наименование Закон за кредити за недвижими имоти на потребители/, с който бяха въведени минимума мерки от Директива 2014/17 на ЕП и на Съвета на ЕС също съдържа изготвени от адв. Д. Филипова законови мерки за защита както на кредитополучателите, така и на солидарните длъжници, ипотекарните гаранти и поръчителите.

През 2018г. отново по покана на Омбудсмана г-жа Мая Манолова адвокат Десислава Филипова взе участие в работната група, която подготвя законопроект за фалит на физически лица, заедно с представители на неправителствения сектор и експерти от академичната общност, между които Биляна Гяурова и Ц. Тодоров от „Български институт за правни инициативи“, Нели Маданска, доц. д-р Таня Градинарова, адвокат Веска Волева и др.

Call Now ButtonОБАДИ СЕ