Защита на правата на кредиторите и на длъжниците в изпълнителните дела

Адвокат Десислава Филипова е с богат опит в защитата на длъжниците срещу грубите нарушения на частните съдебни изпълнители. Срещу произвола им тя инициира редица обществени дейности – протести, подписки, кръгли маси, пресконференции, като излизаше с конкретни предложения за законова спирачка срещу различните им схеми: продажби на несеквестируеми жилища или на чужди имущества, невръчване на законоустановени документи, за да се препятства защитата на длъжника, неизпращане на жалби срещу действията им до съда, задържане на сумите, получени от продажбите по техните сметки, незаконни удръжки от банкови сметки и заплати,  фиктивни призовавания, надписване на такси и др. От незаконните им действия пострадаха  и редица кредитори, които не получиха парите си.

За да стопира правозащитната дейност на адвокат Десислава Филипова, Камарата на частните съдебни изпълнители изпрати жалба срещу нея до Софийска адвокатска колегия, на която е член и направи опит да отнеме правата й на адвокат.

Поради доказаните  професионални познания на адвокат Д. Филипова и ярката й обществена правозащитна позиция, Омбудсманът на Република България г-жа Мая Манолова я покани да вземе участие в качеството й на експерт в изготвянето на промените на Гражданския процесуален кодекс.

Поканата от Омбудсмана на Република България до адвокат Десислава Филипова

Битката за правата на длъжниците срещу мракобесния чл. 417 – мисия възможна?

Изработени от адвокат Десислава Филипова предложения в защита на правата на длъжниците по изпълнителните дела, образувани от банки и други кредитори се превърнаха в законова реалност през 2017г. и са вече действащи текстове от Гражданския процесуален кодекс.

От много години адвокат Д. Филипова работи за отмяна на чл. 417 от ГПК, даващ право на банките да съдят своите клиенти в бързо, средновековно съдебно производство, в което кредитополучателите не участват, докато банките „диктуват“ на съда какво да присъди. Вследствие на нейна жалба, регистрирана под номер CHAP /2014/0684 Европейската комисия извършва проверка на България за съответствието на този ред с правото на Европейския съюз. Чрез клаузи в  банковите договори, които са забранени от законодателството ни /“неравноправни клаузи“/, банките превърнаха изрядните си клиенти в изкуствени длъжници.

Виж повечеШансът на измамените кредитополучатели

През 2017г. адвокат Десислава Филипова сезира и „Комисия по петициите“ към Европейския парламент, който разглежда петицията й № 0408 срещу мракобесния ред, по който несправедливо биват съдени българските граждани и бизнес и получават присъда „вечен длъжник“ независимо, че банките надписват лихви и включват други незаконни клаузи в договорите си.

Виж повечеЕвропейският парламент одобри изпратената от нас петиция

Внасяне на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс от Омбудсмана г-жа Мая Манолова, от Зам. Омбудсмана, доц. д-р Диана Ковачева /бивш Зам. Министър на правосъдието/, от доц. Димитър Деков , адвокат Веска Волева и речта на адвокат Десислава Филипова

Виж повече: В Народното събрание бе внесен законопроект от Омбудсмана Мая Манолова

Адвокат Десислава Филипова участва в изготвянето на други законодателни промени в полза на кредитополучателите, солидарните длъжници, ипотекарните гаранти и поръчителите:

  • За защита срещу схемата с предоставяне на кредити, остойностени в швейцарски франкове бе допълнен по нейни предложения Закона за защита на потребителите в частта, забраняваща на банките и на другите търговци да вписват в договорите неравностойни клаузи, с които ощетяват потребителите, като по-слабата страна в икономическия оборот.

  • Законът за ипотечните кредити /с пълното наименование Закон за кредити за недвижими имоти на потребители/, с който бяха въведени минимума мерки от Директива 2014/17 на ЕП и на Съвета на ЕС също съдържа изготвени от адв. Д. Филипова законови мерки за защита както на кредитополучателите, така и на солидарните длъжници, ипотекарните гаранти и поръчителите.

През 2018г. отново по покана на Омбудсмана адвокат Десислава Филипова взе участие в работната група, която подготвя законопроект за фалит на физически лица, заедно с представители на неправителствения сектор и експерти от академичната общност, между които Биляна Гяурова и Ц. Тодоров от „Български институт за правни инициативи“, Нели Маданска, доц. д-р Таня Градинарова, адвокат Веска Волева и др.