• 1. Консултации при избор на режим на семейните отношения: дали да предпочетете традиционния режим на съпружеска имуществена общност, законовия режим или да сключите брачен договор.

  • 2. Изготвяне на брачни договори.

  • 3. Представителство по дела за развод по исков ред или по взаимно съгласие.

  • 4. Дела за издръжка.

  • 5. Защита при дела относно спорове за движимости и недвижими имоти, придобити по наследство.