С Наредба № 1 на ВАдв.С е приета Тарифа за минималните размери на адвокатските услуги, която регламентира минимума на адвокатското възнаграждение съобразно вида на делото. Всеки български адвокат е длъжен при определяне на адвокатския хонорар, дължим му по конкретен казус да спази този минимум, като горницата над него да определи съобразно фактическата и правната сложност на казуса.

Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения може да видите тук: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135488240