Сподели в социалните мрежи!

Случват се различни житейски перипетии и в един момент се оказваме заплетени в съдебни казуси, за които не сме подготвени. А и за лош късмет, в повечето случаи ни липсват и необходимите средства за водене на делата.

Как да образуваме и водим гражданско дело, когато не разполагаме с пари за плащане на държавната такса, разноските по делото, експертизите, призоваването на свидетели и адвокатския хонорар? Има ли изход?

Има, дори в България, но той твърде усложнен от изискванията, които масово хората не покриват.

Какво трябва да направите? За целта, когато вече сте подали искова молба, трябва да поискате съдът да ви освободи от заплащането им, като докажете, че сте материално затруднени и не разполагате със средства за водене на делото.

Необходимо е да подадете молба до съда, към която да приложите декларация за семейно, гражданско и имуществено положение и да представите документи, установяващи твърденията ви за липса на финансови възможности. По реда на Закона за правната помощ имате право да поискате да ви бъде назначен служебен защитник – адвокат, чийто хонорар се заплаща от бюджета. Ако държите на конкретен адвокат, чиито умения да защитава клиентите си са ви впечатлили и считате, че той е компетентният юрист, който трябва да организира и проведе защитата ви, в молбата за оказване на правна помощ посочете неговото име. От съответния адвокатски съвет, на който той е член зависи дали ще уважи молбата ви. Ако получите отказ за освобождаване от държавни такси и разноски и за определяне на безплатен адвокат, имате право да обжалвате отказа на съда пред по-горната инстанция и при неправилно постановен отказ да получите съдебна защита чрез освобождаването ви от заплащането на непосилни такси, разноски и хонорари.

Разполагате и с възможност да кандидатствате за правна помощ още преди самото съдебно производство, за да постигнете извънсъдебно споразумение с лицето, с което имате спор или за подготовка на документите, необходими да заведете дело срещу него. За да се възползвате от това е необходимо да подадете молба до председателя на Националното бюро по правна помощ, към която да приложите доказателства, че сте социално слаби и че не можете да си позволите заплащане на адвокатски хонорар. Определено не е лесно да минете по този път.

По друг начин стои въпроса в страните-членки на Европейския съюз. Там също имате право да кандидатствате да ви бъде предоставена безплатна правна помощ или да заплатите съвсем малки суми като държавни такси и адвокатски хонорар. Но тези разноски се заплащат от държавата – членка на ЕС, пред която сте подали молба по образец и по реда на Директива на Съвета 2003/8/ЕО от 27 януари 2003 г. Тя е за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ. Целта е прилагането на правна помощ по международни спорове за лица, които нямат достатъчно средства и за гарантиране на ефективен достъп до правосъдие. Тази директива се прилага между всички държави – членки, с изключение на Дания. Там също може да получите правна помощ, но по друг ред. Тази държава през 1977 г. е подписала „Европейско споразумение за предоставяне на правна помощ“, по силата на което може да кандидатствате за безплатна помощ.

В моята практика съм се възползвала веднъж от възможностите за кандидатстване за правна помощ в държава – членка на ЕС. Казусът беше с българско момиче, което е учеше в Холандия. Наемодателят й беше поискал депозит в неимоверно голям размер – тримесечен наем в размер на няколко хиляди евро, който впоследствие не й беше възстановен. А наемодателят се бе възползвал от това, че студентката не е холандски, а български гражданин. По реда на Директива на Съвета 2003/8/ЕО депозирахме искане до Бюрото по правна помощ в Холандия . След месец студентката имаше назначен адвокат, на който дължеше само 75 евро за цялата процедура /по принцип там адвокатите вземат по толкова на час-бел.а./ и още толкова като държавна такса за водене на делото. Всички останали разноски се поеха от холандското правителство. След около 4 месеца вече имахме осъдително решение срещу наемодателя, който беше осъден да върне депозита без въобще да се налага българското момиче да пътува до Холандия и да взема участие в делото.

Моята оценка е, че днес достъпът до правосъдие в България е силно ограничен, когато нямате необходимите средства. Наистина трудно ще бъдете освободени от държавни такси, разноски и адвокатски хонорар по тази причина, защото е почти непосилно да докажете, че сте крайно беден, независимо дали сте работещ беден или безработен. Но запомнете – имате законни права и се възползвайте от тях. Има българи, които са постигнали безплатна правна помощ, вярно, малко са, но са се преборили със системата. Защо да не го направите и вие?

По друг начин се гарантират правата ви в рамките на ЕС, както вече обясних. Там, в много държави философията на правото е, че правосъдието, като гаранция за нормалността в съществуването на обществото, е висша цел. И точно по тази причина в европейските страни освобождават лесно ищците от такси и разноски, които те не са в състояние да платят. /БГНЕС

––––

Адв. Десислава Филипова, председател на фондация „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека“.

София / България

http://news.bgnes.com/view/1244597

http://news7.bg/predavania/oshte-neshto/vsichki-videa/bezplatna-pravna-pomosht-u-nas-i-v-stranite-ot-es/156694#.Va9nQKTtmkp

Сподели в социалните мрежи!

От |22 юли, 2015|Новини, Правила за защита пред съда|Коментарите са изключени за Адв. Десислава Филипова: Безплатната правна помощ у нас и в страните от ЕС – мисията невъзможна ли е?
Call Now ButtonОБАДИ СЕ