Сподели в социалните мрежи!

Банките сами нарушават сключените от тях договори за кредит, като включват в договорите си клаузи, които им позволяват да увеличават едностранно лихвата и с тях довеждат кредитополучателите до невъзможност да погасяват дълга си.

Така те превръщат изрядните си клиенти в длъжници

Банковото лоби в парламента затвори капана над беззащитния кредитополучател и си гарантира бърз и облекчен ред за събиране на кредитите си чрез чл. 417 от ГПК. Този член позволява на банките да се снабдят с изпълнителен лист въз основа на т.нар. „извлечение от банковите сметки” – термин, който не съществува в счетоводните закони, а е създаден от депутатите в услуга на банките само в чл. 417 от ГПК. На практика това извлечение представлява обикновен лист, върху който банките нанасят каквито си поискат размери на главницата, лихви и лихви за забава. Съдът просто регистрира наличието на такъв документ и без да проверява верността на написаното осъжда потребителя.

Злощастният кредитополучател научава, че е осъден едва когато частният бирник се появи на вратата му с покана за доброволно изпълнение, след като вече е запорирал заплатата  и банковите му сметки и го е лишил от средствата, необходими да се защити. Нещо повече,  дългът на кредитополучателят е набъбнал с разноските за държавна такса, адвокат и различните такси, които се плащат и за делото по чл. 417 ГПК и за изпълнителното дело.

В този случай законът дава право на набедения за длъжник кредитополучател да подаде възражение срещу издадената осъдителна заповед за незабавно изпълнение. Това възражение уви не спира образуваното изпълнително дело. Вследствие на възражението и докато частният съдебен изпълнител разпродава на безценица имуществото на измамения кредитополучател, банката трябва да заведе вече истинско нормално дело, в което потребителят може да докаже, че тя незаконно му е увеличава лихвата и е нарушавала правата му, защитаващи го съгласно Закона за защита на потребителите, забраняващ лихвените нива по кредитите да бъдат произволно променяни.

Друга измамлива схема, използвана от три български банки е предоставянето на кредити в евро или лева, но на хартия разписани в швейцарски франкове. Откакто януари месец 2015г. франкът скочи драстично кредитополучателите, които вече са изплатили взетите от тях левове или евро, вече дължат суми по-големи от реално получените. Така тези потребители се оказват измамени два пъти – веднъж от незаконното вдигане на лихвите по кредитите им, втори път от това, че кредитът им е „прекаран” през франка. Комисия за защита на потребителите вече се произнесе, че вдигането на лихвите по договорите на тези банки е незаконно, както и че няма дълг във CHF, а само в реално усвоената валута – лева или евро.

Зад всички тези измами услужливо стои чл. 417 от ГПК, изкован в парламентарното задкулисие от политиката, сраснала се с бизнеса. Тази корпоративно-политическа машина не обслужва само банките, те просто най-често се ползват от привилегията да съдят задочно в производство, в което съдът не правораздава, а само администрира, подобно на средновековните процеси срещу вещиците.

Моят съвет е да не чакате банката да образува срещу вас дело по чл. 417 от ГПК, а първи да потърсите правата си в съда, защото постъпвайки по този начин, вие няма да сте в ситуация, в която имуществото ви е запорирано, възбранено и разпродавано и дългът набъбнал до космически размери, а ще разполагате със средства да докажете правотата си в съда.

Знайте, че банките не са неуязвими и има много спечелени дела срещу техните измами!

Сподели в социалните мрежи!

Call Now ButtonОБАДИ СЕ