Сподели в социалните мрежи!

Банки, частни съдебни изпълнители, арбитражи, колекторски фирми, фирми за бързи кредити тероризират изстрадалия народ. Чл. 417 от ГПК създава привилегия  на определени субекти за бърз ред за снабдяване с изпълнителен лист, който унищожава същината на правосъдието и лишава от защита измамените и изрядните страни по договорите. Фондация „ЦЕИБИЗПЧ“, гражданско движение „ДНЕС“, адвокат Елена Иванова и потърпевшия Крум Сираков организираме пресконференция, на която ще изложим идентифицираните от нас проблеми и закононарушения и ще обсъдим конкретни предлагани от нас мерки за промяна на репресивното ни законодателство, за да катализираме промяната. А такава трябва да има!

Гражданско движение „ДНЕС”

„Център за европейска интеграция на България и за защита на правата на човека”

***

Организират пресконференция на тема:

ПОВЕЧЕ ШАНС ЗА ЖЕРТВИТЕ В СЪДА

Пресконференцията ще се състои на 25 март 2016г.  от 11.00ч до 12.00 в БТА – гр. Пловдив

Участници:

  1. адв. Десислава Филипова – председател на „Център за европейска интеграция на България и за защита на правата на човека”
  2. Малина Несторова – областен координатор на ГД „ДНЕС”
  3. адв. Елена Иванова
  4. Крум Сираков – потърпевш

Пред медиите и други участници на пресконференцията  ще бъдат коментирани следните теми:

  1. Докъде стигна проучването от ЕК на жалбата от Гражданско движение „Д.Н.Е.С“ ?

Жалбата е срещу нарушаването на забраната да се изпълнява принудително върху ипотекирани имоти преди приключването на исковото дело за неравноправност на клаузите в договорите за кредит и срещу действията на банки и други облагодетелствани лица , използващи чл. 417 от ГПК като „юридическо“ основание за нарушаване на основни човешки права, които са обект на правна защита в ЕС?

Говорител: адв. Десислава Филипова, председател на фондация „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека”

2 . Чл. 417 от ГПК за пореден път съсипва живота на  невинен човек – личната история на певеца Крум Сираков

Крум Сираков е измамен от собствения си дядо, който е фалшифицирал подписа му под три броя записи на заповед. Записите на заповед съгласно чл. 417 от ГПК са основание за снабдяване със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист без да се води исково състезателно дело. Набеденият за длъжник има право да се защити, като възрази пред гражданския съд в кратък двуседмичен срок, което Крум Сираков не е направил, защото е знаел, че срещу него има извършени престъпления, за които е сезирал прокуратурата.  Поради невъзразяването в срок и независимо, че е жертва на престъпления, срещу Крум Сираков продължават да се водят изпълнителни дела.

Говорител: Крум Сираков

  1. Държавата и общините абдикират от свои основни функции в полза на частните съдебни изпълнители и им възлагат събирането на публични вземания.

Какви са опасностите пред гражданите и техния бизнес от отстъплението на държавата и общините да изпълняват своите функции и предоставянето на частните съдебни изпълнители събирането на държавни и общински публични вземания. Ограничените права на длъжниците, съгласно ГПК и типичните нарушения на частните съдебни изпълнители, които ще ощетят една голяма част от обществото ни вследствие на делегиране на държавни и общински правомощия на частните съдебни изпълнители. За необходимостта от генерална реформа на изпълнителното производство и на частното съдебно изпълнение.

Говорители: адвокат Елена Иванова и адвокат Десислава Филипова

  1. За колекторските фирми, арбитражните съдилища, Регламент №1346/2000г на ЕС относно производството по несъстоятелност /фалит на физически лица/ и необходимостта от спешни закони в тези направления.

Чл. 417 от ГПК, регламентацията на изпълнителното производство и частното съдебно изпълнение, както и редица други закони се коват в парламентарното задкулисие от корпоративната машина създала в своя услуга „политически елит”. Необходимо е въвеждане на регулация в тази област, за да бъдат изкарани на светло и подчинени на законови изисквания лицата, осъществяващи лобизъм в полза на определени икономически интереси, като крайният резултат ще бъде създаването на по-справедливи закони.

Говорител: адв. Десислава Филипова, адв. Елена Иванова, Малина Несторова

Сподели в социалните мрежи!

От |24 мар., 2016|Новини, Обществена дейност за защита на кредитополучателите, Обществена дейност за защита на страните в изпълнитените дела|Коментарите са изключени за ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ „ПОВЕЧЕ ШАНС ЗА ЖЕРТВИТЕ В СЪДА“. 25 МАРТ 2016Г., БТА ГР. ПЛОВДИВ, ОТ 11 ЧАСА
Call Now ButtonОБАДИ СЕ