Сподели в социалните мрежи!

Чл. 417 от ГПК унищожи много човешки съдби и продължава да тероризира българите чрез предвидения ред, по който банките, а и някои фирми за бързи кредити, събират без истинско съдебно и равнопоставено дело своите вземания.

            Месец март 2014г. сезирах Европейската Комисия, която започна проверка на България за нарушаване на Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори, сключвани с банките.

            По – късно се обърнахме с моята клиентка г-жа Павлина Стоянова към Европейската Комисия, като посочихме как „Райфайзен България” АД включва в договорите си за кредит неравноправни клаузи, а българската държава чрез чл. 417 от ГПК стимулира банките да нарушават правата на потребителите и да осъждат по един феодален ред своите изрядни клиенти, като ги превръщат насилствено в длъжници чрез неравноправни противоевропейски уговорки в потребителските контракти, с които си дават право да увеличават едностранно лихвите по кредитите.

            Г-жа Павлина Стоянова получи уведомление от Европейската Комисия, че Комисията вече се е обърнала към България по системата EU Pilot,т.е. е изискала становище относно твърдяните от нас нарушения на правото на Съюза. В писмото до г-жа Стоянова, Европейската Комисия я запитва дали желае нейната жалба да бъде представена на българските власти, за да бъде писмото на Комисията подкрепено с повече случаи на пострадали лица.

            За българските изстрадали кредитополучатели има реални шансове за промяна и за защита на техните права.

      PismoEK PismoEK2      Текста на писмото може да видите тук: Изтегляне

Сподели в социалните мрежи!