Сподели в социалните мрежи!

Мнозина експерти и юристи считаме, че банките мамят своите български клиенти и са се договорили да поддържат изкуствено високи лихви по отпусканите кредити в България. Парадоксално е едни и същи банки да предоставят в чужбина жилищни и други ипотечни кредити при лихви с нива около 2- 3 % , а в страната ни да кредитират с лихвени нива, често надхвърлящи 10 %.

Същевременно, няма реална разлика между ценовите условия, при които различните банки, опериращи  в България дават кредити на гражданите и на бизнеса, което поражда съмнение за незаконни  уговорки между тях, направени в нарушение на правилата за конкуренция, забраняващи такива картелни споразумения.

Стотици хиляди български домакинства и фирми бяха измамени от банките чрез едностранно увеличаваните от тях лихви по договорите за кредит, извършвани въз основа на забранени от европейското и българското законодателство неравноправни договорни клаузи или без посочване на ясни правила в договора за условията, при които се извършва тази промяна. Мнозина се защитиха от тази банкова измама, като заведоха дела и си върнаха отнетото от престъпните банкери. Други, и уви  те са мнозинството, поради липса на средства или на информация, че могат да си върнат чрез съда надвзетото по договорите за кредит,  пълнят бездънните банкерски портфейли. Тънещите в циничен лукс и самодоволство банкери разчитат именно на това, че хората не познават правата си или пък нямат нужния финансов ресурс да ги съдят.

Дали има светлинка в тунела? Комисия за защита на конкуренцията направи изявление на 31 май 2016г., че започва наблюдение над банките. Тя  е единствения регулаторен орган в България, който може да стопира този банков грабеж и ако или по-точно когато,  тя установи наличието на картел, да възстанови конкуренцията между банките и да постигне кредитиране при нормални  за кредитополучателите цени.

  Ако Комисията не ги спре, ще трябва отново да търсим съдействието на Европейската комисия, която показа, че макар и ефективна е много бавна.

Мнението ми по тези въпроси, може да чуете в интервютата, които телевизия „Европа“ взе днес 02.06.2016г. от мен:

http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/116102

http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/116114

Сподели в социалните мрежи!

От |02 юни, 2016|Новини|Коментарите са изключени за КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЩЕ НАБЛЮДАВА БАНКИТЕ ЗА КАРТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Call Now ButtonОБАДИ СЕ