Сподели в социалните мрежи!

Днес 17.06.2016г. в Народното събрание под председателството на г-жа Менда Стоянова се проведе работна група за обсъждане на внесените от народния представител Димитър Байрактаров и изготвени от мен предложения за допълнение към законопроекта относно ипотечните и други жилищни кредити. В работната група взеха участие представители на БНБ, Комисия за защита на потребителите, Министерство на финансите и Асоциация на банките. Разгледано беше и становище на Върховния касационен съд, което в голяма степен подкрепя предложенията ни.

Силно впечатление ми направи всестранния отпор, като всички  с изключение на г-жа Менда Стоянова и представителите на КЗП, се бориха срещу всяко едно наше предложение. Изключително много се противопоставиха на текстовете, които предвиждаха липсата на ясни правила за увеличаване на лихвата по кредитите да води до нищожност на договора за кредит. За кредитополучатели, които вече са доведени до невъзможност да погасяват дълга си именно поради тази търговска практика на банките е показателно за резистентността на банките и уви на БНБ и Министерство на финансите срещу всяка законодателна инициатива в интерес на гражданите.

Въпреки съпротивата, успяхме да отвоюваме редица законови текстове в полза на потребителите, които ще бъдат предложени за второто гласуване на Закона за недвижими имоти на потребителите:

  • Банките и фирмите за бързи кредити няма да имат право едностранно да увеличават лихвените нива по кредитите и нищожност на договора при наличие на клаузи, които противоречат на тази забрана.
  • Революционната промяна е правото на поръчителите, на ипотекарните и на солидарните длъжници да бъдат предупреждавани в случай на неплащане на кредита от главния длъжник и да получават информация за формираните просрочия. С това законово допълнение ще се избегнат редица случаи, в които тези лица не знаят за неизпълнението на главния длъжник и разбират, че са осъдени, когато на вратата им почука частен съдебен изпълнител. В тези случаи в тяхна тежест, освен заплащане на кредита и респективно загуба на имотите им, биват начислявани и огромни разноски за държавни такси, за адвокатски хонорари на кредитора и такси на съдебни изпълнители. С предвижданото изменение тези лица ще могат да предприемат своевременно действия за защита.
  • Общите условия да бъдат с еднакъв кегел на шрифта не по-малък от  12 и еднакви по вид и размер , за да могат клиентите на финансовите институции да се запознаят с правата и задълженията си. Известно е на всеки пострадал вече потребител, че най-голямата част от злоупотребите стават именно чрез общите условия, които ако въобще му биват предоставени, са с толкова малък шрифт, че трябва да бъдат четени с лупа. Същевременно порочната практика е основни права и задължения да бъдат сочени в общите условия, а не в договорите и по този начин кредитополучателят не знае с какво реално се е обвързал като обем от права и задължения.
  • Разумен срок, преди изтичането на който кредиторите нямат право да престъпят към принудително изпълнение, а трябва да се опитват да разрешат проблема доброволно – чрез рефинансиране, промяна на срока и условията по договора и други подходящи действия. Досега в законопроекта нямаше изискване за срок, през който да не се пристъпва към изпълнителен процес.
  • Регламентация на ограничения на възнагражденията на кредитните посредници, за да не бъдат стимулирани да предлагат на кредитоискателите неизгодни за последните кредити.

За  предложените промени ще говорим в неделя от 08:00 по телевизия СКАТ, в която ще гостуваме с адвокат Камен Добрев в предаването „От упор”. В това предаване ще разискваме и Доклада за дейността и наличието на порочни практики от страна на някои частни съдебни изпълнители и за необходимостта от законодателна реформа на частното съдебно изпълнение.

Сподели в социалните мрежи!