Сподели в социалните мрежи!

Често в практиката се случва набеденият от банките за длъжник да спечели своето дело и да си извади изпълнителен лист срещу банката, водила преди това изпълнително дело срещу своя клиент, в рамките на което му е взела жилището, лишавала го е от заплатата му, вадила му е залъка от устатата. Когато клиентът й от своя страна заведе изпълнително дело, банката вади цял арсенал от хитрини, за да не върне незаконно взетото от нея. Един от законовите номера, които банките използват е извършване на прихващане между своето задължение и предоставения кредит, номер от който се възползват дори когато вече са събрали целия кредит и всъщност няма с какво да се извърши прихващане.  Частните и държавни съдебни изпълнители имат различна процесуална практика като някои смятат, че  имат право да се извършва прихващане от самите тях или пред тях, а други считат, че само съдът може да се занимава с този въпрос. Отделните съдилища също се различават във вижданията си по този проблем. Затова с адвокат Камен Добрев и адвокат Веска Волева се обърнахме към г-н Лозан Панов, председател на ВКС с искане съдът да се произнесе с тълкувателно решение, с което да уеднакви съдебната практика. Ако ВКС не вземе отношение по нашето искане по този проблем с голямо практическо значение, ще се обърнем към Висш адвокатски съвет и към Омбудсмана с предложение те да сезират Върховния ни съд съгласно законовото им правомощие да правят искания пред ВКС за постановяване на тълкувателни решения. Стабилната съдебна практика ще предотврати злоупотреби, които осакатяват човешки животи и ще озапти  монополистите и картелните образувания, източващи последните стотинки на хората, за да пълнят бездънните си джобове.

iskanetr1 iskanetr2 iskanetr3 iskanetr4

Сподели в социалните мрежи!

От |22 сеп., 2016|Новини, Обществена дейност за защита на страните в изпълнитените дела|Коментарите са изключени за ИСКАНЕ ДО ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ЗА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИХВАЩАНЕТО В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Call Now ButtonОБАДИ СЕ