Сподели в социалните мрежи!

В правно – информационната платформа „Грамада“ бе публикувана моя статия, с която имам за цел да направя обзор на съдебната практика и анализ на законодателството и да намеря правилен отговор относно  въпроса за функциите на органите на съдебното изпълнение при извършено в хода на изпълнителното производство прихващане.

Чрез публикуваната във форума статия  се надявам да предизвикам конструктивен диалог в професионалната общност по въпроса за прихващането, извършено в рамките на изпълнителния процес и за правомощията на съдебните изпълнители да се произнасят относно настъпването на правопогасяващия ефект на компенсацията. Въпросът е от голямо практическо значение с оглед честото шиканиране на процеса от страна на длъжниците.

Цялата статия може да прочетете тук:

Сподели в социалните мрежи!