Сподели в социалните мрежи!

Днес 5 май 2017г. в Народното събрание бе внесен законопроект от Омбудсмана Мая Манолова, изработен с активното участие на адвокат Десислава Филипова, адвокат Камен Добрев, адвокат Деков, адвокат Николай Лалев и подкрепен от граждански организации. Законопроектът съдържа пакет от предложения за реформа но законовата рамка, които ще доведат до ефективна защита на кредитополучателите и на длъжниците и ще сложат юзди на частните съдебни изпълнители и на банките. Нашите предложения са:

 • Отпадане възможността на банките да съдят клиентите си по бързата писта в задочно производство.

 • Промяна на режима на призоваване. Много хора изгоряха и бяха осъдени без въобще да узнаят, че срещу тях се води дело, поради измамливи схеми на ЧСИ чрез манипулиране на реда за връчване на съобщения чрез залепване на уведомления по чл. 47 ГПК или поради немарливост на призовкарите. Нашите предложения са в няколко варианта: Първият, по заповедните дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК да отпадне въобще възможността за призоваване чрез уведомление. Вторият, задължително в тези хипотези да се назначава от съда служебно адвокат, който да защитава правата на съдения. Предлагаме и въвеждането на гаранции, че съденият действително е търсен поне три пъти в рамките на един месец преди да се пристъпи към залепване на уведомление.

 • Предвиждаме редукция на таксите на ЧСИ: разноските по изпълнителните дела да не могат да надхвърлят размера на задължението и както и право на длъжника, ако изпълни в срока на доброволно изпълнение, да не дължи такса „печалба“ по т. 26 от Тарифата на ЧСИ, която значително го натоварва финансово. Ако тези промени бъдат приети от депутатите, ще се преустановят абсурдите за малките задължения да се събират такси, надхвърлящи в пъти размера на дълга. Така вече няма за взета кокошка длъжникът да се налага да връща цял кон.

 • Важно предложение е задължението на ищците и на заявителите по делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК да сочат в исковата молба и в заявлението номер на банковата сметка, по която осъденият да може да плати доброволно, без срещу него да се водят скъпоструващи изпълнителни дела.

 • За да стопираме безконтролния произвол на ЧСИ настояваме за разширяване на кръга на незаконни действия и бездействия, които длъжникът да има право да обжалва пред съда. Досега длъжникът беше силно ощетен и имаше изключително стеснено право на обжалване, което създаде предпоставки за утвърждаване на лоши практики на ЧСИ с цел реализиране на свръхпечалба. Ние предлагаме длъникът да има право да обжалва отказа за приключване, прекратяване и спиране на принудителното изпълнение, отказа за замяна на обекта и начина на изпълнението, определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 486, ал. 2 от ГПК, както и извършването на удръжки при спряно изпълнително производство. С промените ще се сложи край на следните порочни практики на ЧСИ:

 1. Произволно изваждане на длъжника от имота му чрез назначаване на трето лице за пазач без от страна на длъжника да е налице неспазване на закона, а с цел да се оказва натиск върху него, например за да не води дела или да не подава жалби при нарушения или за да се използва имота му чрез пазача още преди проданта.

 2. Незаконните откази да прекратят, да приключат поради плащане на дълга или да спрат делото. С цел рекет върху длъжниците или за да събират недължими такси ЧСИ досега незаконно неизвършваха тези действия, затова вече длъжниците ще имат право да се оплакват пред съда и да получат справедливост.

 3. Гарантиране на длъжника, че ЧСИ няма да могат едновременно да продават имотите им, колите им и същевременно да правят удръжки от трудови възнаграждения и банкови сметки. ЧСИ ще трябва да избират начин на изпълнение, съответен на дълга.

 4. Преустановяване на лошите практики при спрени изпълнителни дела, ЧСИ да продължат да правят удръжки от заплати и сметки с мотиви, че след като не превеждат парите на взискателя, те осъществяват само действия по обезпечаване на дълга.

 5. Обжалване на оценката, по която се продава недвижим имот на длъжника.

 • Въвеждане на съразмерност на обезпеченията спрямо дълга-вече няма да могат да запорират всички банкови сметки, възнаграждения, коли и същевременно да възбраняват всички имоти само и само, за да си начисляват такси и да пълнят бездънните си джобове.

 • Гарантиране, че повече няма да удържат несеквестируеми вземания за майчински, социални помощи и обезщетения, както и регулация на несеквестируемите части от трудовото възнаграждение и пенсията.

 • Увеличаване на цената, по която могат да продават недвижим имот на втората публична продан.

 • Намаляване от 30 на 20 на частта от дълга, която длъжникът трябва да плати, за да може да спре проданта на имота си.

 • Затягане на контрола над ЧСИ от страна на Министерство на правосъдието и увеличаване на размера на налаганите им глоби.

ЧСИ вече са се активизирали, за да не се случат толкова належащите промени. Отпорът им ще бъде огромен, като те имат всички финансови лостове за въздействие. Предстои да видим дали новоизбраните народни представители ще защитят обществения интерес или ще застанат на страната на гилдията на 202 частни съдебни изпълнители и на банките и така сами ще се самообрекат при следващите избори да снемем доверието си от тях!

Сподели в социалните мрежи!