Сподели в социалните мрежи!

В серия репортажи на bTV се разказаха случаи на измами, извършвани чрез записи на заповед – документи, които удостоверяват задължение за заплащане на паричен дълг. Те са често използвано средство за измами – фалшифицира се подписа на едно лице и то бива изкарвано длъжник без да е помирисвало парите, които уж е получило.

Тези измами са възможни заради чл. 417  от ГПК, който дава право на мним кредитор да ви осъди като представи на съда записа на заповед, в който сте посочен за длъжник, без да ви призовават за делото. За това, че сте осъден научавате едва от съдебния изпълнител, който ви връчва документите, с които сте осъден – заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, но едва след като е блокирал имуществото ви чрез запори и възбрани.

Тъй като измамите със записи на заповед са „брадати“, законодателят създаде възможност за защита – оспорването на дълга чрез възражение по образец,  което не следва да се аргументира и което се прави  пред съда в двуседмичен срок от връчването на заповедта и изпълнителния лист спира изпълнителното дело. Но измамниците проявиха поредната изобретателност, като се заиграха със самата процедура по призоваването – водите се, че уж сте получили документите, така че да изпуснете възможността да оспорите дълга пред съда. В тези схеми както се видя участват частни съдебни изпълнители, на които държавата възложи държавните функции по водене на изпълнителните дела.

Тези частни бирници работят за собствената си печалба и поради липсата на ефективен контрол върху тях се заиграват във всякакви схеми и така се превърнаха в милионери.

Когато сте жертва на измама чрез запис на заповед и сте изпуснали срока за подаване на възражение, веднага подайте жалба в прокуратурата. Много е важно да заведете и гражданско дело по чл. 423 от ГПК, в което да оспорите, че сте били фиктивно уведомени от ЧСИ, че сте осъден, за да ви се възстановят правата да оспорите дълга пред съда, издал заповедта по чл. 417 ГПК. Делото по чл. 423 ГПК имате право да образувате в 1 месечен срок от узнаването  за осъждането.

Редица хора се заблуждават, че образуваното от прокуратурата наказателно дело ще ги освободи автоматично от дълга и пропускат възможността да заведат дело по чл. 423 от ГПК. Смятат, че след като има извършено престъпление, държавата ще ги защити и автоматично изпълнителното дело ще се отмени. Това не е така, изпуснете ли срока за дело по чл. 423 ГПК, докато трае наказателното дело срещу вас  ще се води изпълнителния процес. Едва след приключването на наказателното дело и влизането в сила на присъда, което трае години ще имате втора възможност за защита – водене на дело по чл. 424 от ГПК, в което да докажете, че нямате дълг, като се позовете на присъдата. Ако наказателното дело бъде спряно, тъй като извършителят не може да бъде открит, което е често срещано на практика, имате опцията да заведете иск по чл. 124, ал. 5 от ГПК за установяване от гражданския съд, че има извършено документно престъпление, за да може да се защитите по реда на чл. 424 от ГПК.

Много е важно, за да не станете жертва да имате хигиена в общуването. Измамниците имат канали, по които получават информация, че сте изкарали пари в чужбина, че имате имоти, които могат да разпродадат. В едни от случаите на измами се установи, че повечето от пострадалите са се обърнали към една и съща брокерска агенция. Когато се касае за фирми или лица на свободна практика, търсете мнението на хората за тях в интернет, често излиза важна информация. Фирмите ги проверявайте и в търговския регистър – кога са регистрирани, ново – регистрираните фирми без търговска репутация са по-рискови, вижте и финансовите им отчети, публикувани в този регистър – какви обороти имат, какви съоръжения и т.н. Сериозните фирми имат оборот, който показва, че наистина развиват търговска дейност. Ако пък фирмата въобще не е изпълнила задължението си да публикува финансовите си отчети, трябва да ви светне червената лампичка и въобще да не ползвате услугите й.

Сподели в социалните мрежи!