Сподели в социалните мрежи!

Когато сте взели заем, а трябва да върнете сума чудовищно по-голяма от получената имате път да се защитите!  Законът е създал ясни правила колко голяма може да бъде лихвата ви, но тези фирми използват различни уловки, с които „надписват сметката“.

Комисия за защита на потребителите оповести, че няма фирма за бързи кредити в България, която да не е нарушила правата на клиентите си чрез внасянето в договорите за кредит на т.нар. „неравноправни клаузи“, т.е.  договорки, с които ви ограбват, които са забранени от закона и поради това са нищожни /все едно не са вписани в договора/ и не ви обвързват. С такива клаузи тези фирми ви залагат  различни капани и ви мамят! Карат ви да заплатите уж за допълнителен пакет от услуги, които никога няма да ви предоставят, защото хем ги плащате, хем пише, че за тях трябва да сключите нов договор с фирмата. Подвеждат ви да гарантирате заема чрез банкова гаранция или да осигурите поръчители, за които поставят неизпълними условия и ви карат да плащате неустойка или пък възнаграждение за наетата от заемодателя фирма-гарант, която ще ви поръчителства. Задължават ви дори да прекратите  договора преди падежа /крайния му срок/ да плащате лихвите до края му и други нечестни схеми.

Механизъм да се защитите е да напишете жалба до Комисия за защита на потребителите, към която може да се обърнете и онлайн, чрез електронната й форма за подаване на жалба: https://kzp.bg/podavane-na-zhalba

Жалбата си може да изпратите и по пощата на следния адрес:

гр. София, 1000
пл. ”Славейков” №4 А, ET. 3, 4 и 6

КЗП има свои поделения в по-големите градове, като може да се обърнете директно към тях или да им пишете. Адресите им отново може да намерите на сайта на Комисията. КЗП може да забрани дадена практика като заблуждаваща или да заведе колективен иск пред съда за обявяване на измамливите клаузи за нищожни. Но тя няма да ви върне надвзетите пари, а и трудно пристъпва към завеждане на дело.

Сигурният път да се отървете от тези клопки в договора ви е да потърсите защита от съда, който да обяви целия договор или отделни клаузи за невалидни. Ако фирмата за бързи кредити е допуснала много тежки нарушения в договора и съдът приеме, той е нищожен изцяло, вие ще остава да дължите само получената от вас сума на заема, без да трябва да връщате каквото и да било друго: лихви или разноски за поръчители и т.н.

Например, получили сте 2 200лв. в заем, върху който трябва да платите 3 700лв. лихва и 2 400лв. възнаграждение за пакет от допълнителни услуги или общо сте се задължили за 8 300лв. Плащали сте 7 месеца и сте върнали 750лв. В този случай, ако договорът се обяви за невалиден от съда, вие ще трябва да върнете само  1 450 лв. /= 2200лв. без платените  750лв./, а другите задължения отпадат, заради това че фирмата за бързи кредити в нарушение на закона е включила в договора забранени клаузи.

Дори съдът да установи само по-леки нарушения и да не приеме, че целият договор е незаконен, той пак ще ви разтовари от финансовото бреме – ще приеме  дадена неустойка или пък сума за допълнителни услуги и др. според конкретното нарушение за недължими.

Многократно съм писала как една фирма за бързи кредити – Профи Кредит не играе според правилата, мами клиентите си и за забраните, които им наложи КЗП.

Разказвала съм как преди от фирмата караха клиентите им да се подписват под празна бланка на договора, в която после дописваха огромни суми като задължения. Тези  порочни практики са много уязвими пред съда, който ги санкционира като обявява договорите за нищожни. В новите си договори фирмата пак не спазва закона, като заобикаля забраната да има таван на лихвата чрез схемата да кара клиентите си да плащат за допълнителни услуги, които никога няма да им предостави, тъй като за предоставянето им са вкарали уловката, че трябва да се подпише второ споразумение. Тази незаконна практика също няма да издържи в съда.

Преди фирмите за бързи кредити съдеха клиентите си като използваха несъвършенствата в закона ни, който допусна те да си създават частни арбитражни съдилища, които да ви съдят вместо държавните. По инициатива на Омбудсмана на Република България законът бе променен и днес вече търговците нямат право да съдят клиентите си чрез приватизиране на правосъдието в учредените от тях съдилища.

Прилагам връзки към спечелени дела, с които защитих измамени клиенти на Профи Кредит, както и от други фирми за бързи кредити, които сега не дължат нищо повече от връщане на заетата сума, а тези от тях, които са платили повече от получената сума, имат право да си върнат надплатеното:

Сподели в социалните мрежи!

Call Now ButtonОБАДИ СЕ