Сподели в социалните мрежи!

Европейският парламент одобри изпратената от нас петиция, с която искаме защита срещу законодателството ни, изковано в полза на банките и другите търговци, ползващи се от привилегията по чл. 417 ГПК да съдят клиентите си по бързата писта.

ПОДПИШЕТЕ ПЕТИЦИЯТА

Петицията е насочена и към промяна на законодателството, отворило широки порти за злоупотреби и схеми на частни съдебни изпълнители. Особено важно е да окажем граждански натиск и да намерим подкрепата на Европейския парламент в настоящата ситуация, в която в нашия парламент се разглежда законопроекта за изменение на Гражданския процесуален кодекс, регулиращ тези материи.

От ставащото в нашето НС все повече усещам, че промените ще са козметични, прах в очите на народа, особено относно банките. Така че подписвайте петицията директно на сайта на Европейския парламент.

За да можете да подкрепите петицията, трябва първо ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА САЙТА НА ЕС

Регистрацията се извършва в дясно под текста за съдържанието на исканията ни и под бутона „ВЛИЗАНЕ“, като кликнете върху Регистриране.

Дори да отнеме време, не бъдете бездейни, така давате възможност да бъдете ограбвани.

За тези, които не са запознати с инициативата, прилагам линк към петицията, която подписахме и изпратихме в ЕП: https://www.peticiq.com/chlen417

Петиция № 0408/2017, внесена от Десислава Филипова, с българско гражданство, подкрепена от 4 248 подписа, относно законосъобразността на член 417 от българския Граждански процесуален кодекс и предполагаемо нарушение на правата на потребителите в България при производства за събиране на вземания

Данни на петицията

Номер на петицията: 0408/2017

Теми: Права на потребителите

Държава: България

Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от съдебните производства отнасящи се до член 417 от българския Граждански процесуален кодекс и свързаните частни изпълнителни производства от частни съдебни изпълнители. Според вносителката на петицията настоящите разпоредби на българското законодателство не са в съответствие с Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори, решенията на Съда на ЕС относно прилагането на Директива 93/13/ЕИО, и член 47 от Хартата на основните права на ЕС относно правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес. Тя твърди, че член 417 от българския Граждански процесуален кодекс дава на банките, кредиторите и частните дружества правото да получават бързо заповеди за изпълнение от националните съдилища за незабавно плащане по заеми. Вносителката на петицията заявява, че съдебните производства съгласно член 417 са едностранни, като се има предвид, че потребителите не могат да се защитават в съда, тъй като решенията се основават изцяло на твърденията на кредиторите по отношение на съществуването и размера на заема. Потребителят разбира, че е осъден, едва когато неговият или нейният доход и имущество бъдат конфискувани. Потребителите имат възможност да оспорят изпълнителните производства в период от две седмици, който започва от датата на съобщението за изпълнение, а съдебните производства обикновено приключват след като заемът е изплатен след изпълнението от съдебни изпълнители. Вносителката на петицията подчертава също така, че изпълнителните производства се осъществяват както от държавни, така и от частни съдебни изпълнители. Последните работят с търговска цел и заради липсата на съдебен контрол могат да гарантират високи маржове на печалба. Тя се оплаква от методите на работа на частните съдебни изпълнители и твърди, че те не изпълняват правилно заповедта за изпълнение. В резултат на това потребителят не разбира, че е осъден и изпуска двуседмичния период за обжалване на основанието. Вносителката на петицията също така твърди, че поради липсата на законодателство относно несъстоятелността, потребителите, към които са насочени такива изпълнителни искове, не могат да водят нормален начин на живот. Вносителката на петицията отправя искане до Европейския парламент да започне диалог с компетентните български органи, за да бъде променен член 417 от българския Граждански процесуален кодекс и да се реформира частното изпълнително производство.

ЦЯЛАТА ПЕТИЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Сподели в социалните мрежи!

От |09 окт., 2017|Банкови дела, Новини, Обществена дейност за защита на кредитополучателите|Коментарите са изключени за ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ОДОБРИ ИЗПРАТЕНАТА ОТ НАС ПЕТИЦИЯ
Call Now ButtonОБАДИ СЕ