Сподели в социалните мрежи!

Фирмите за бързи кредити нарушават закона и надписват „сметката“, с което увреждат своите клиенти. След като ги натоварят, чрез редица капани с недължими суми, те продават надписаните кредити на колектори, които започват истински тормоз-звънят по телефона денонощно, включително и на роднини и на работодатели, отправят заплахи, представят се за частни съдебни изпълнители и използват какви ли не прийоми, с които превръщат живота на човек в ад. Срещу това беззаконие има как да се защитите, че даже да ги осъдите да ви платят.

Знайте, че когато фирмите за бързи кредити нарушават драстично закона и водите с тях дело и да ги санкционирате за наглостта, защото съдът може да обяви договора за заем за невалиден /нищожен/ и тогава по закон ще дължите да върнете само сумата по кредита, без да сте задължен да плащате лихви, неустойки или такси. Ако в довора за бърз  кредит няма драстични нарушения, обуславящи невалидността му изцяло, то със сигурност ще можете да намалите размера на дълга като отмените като невалидни уговорки за неустойки, за такси за допълнителни услуги и други. Колекторите са силни само по телефона. За да ви задължат да платите, обаче, те трябва да се обърнат към съда и той да ви осъди, но само и единствено, ако има основание за това в закона, т.е. ако договорът, сключен от вас е изряден и кредиторът не е нарушил самият той правилата, заложени в закона. Когато колекторите или фирмите за бързи кредити се позовават на договори, които изцяло или частично са невалидни /нищожни/ или пък претендират задължения, погасени по давност, съдът ще отхвърли иска им и ще ги накара да ви платят разходите за воденото дело.

Не веднъж са ми се обаждали фирми за бързи кредити и колекторски фирми, на които фирми за бързи кредити е прехвърлила дълг по нищожен договор и са ми предлагали да платят на клиентката ми и моя хонорар, само и само да не им образуваме изпълнително дело. Удовлетворението да спечелиш дело срещу такива фирми, заобикалящи правилата на закона и тероризиращи гражданите е огромно. По-долу можете да видите решения по спечелени дела и знам, че ще излизат все повече успешни дела срещу тях, ако хората знаят правата си и се защитават:

 1. Решение на ОС- Габрово срещу Профи Кредит 
 2. Решение на ОС- Габрово срещу Профи Кредит
 3. Решение на ОС-Габрово срещу Профи Кредит
 4. Решение на РС – Девня срещу Профи Кредит
 5. Решение на ОС – Варна срещу Профи Кредит
 6. Решение на РС-Разград срещу Профи Кредит
 7. Решение на ОС – Варна срещу Агенция за събиране на вземания по договор с Вива Кредит
 8. Решение на РС-Козлудуй срещу Агенция за контрол на просрочени задължения по договор с Изи Асет Мениджмънт
 9. Решение на РС – Габрово срещу Профи Кредит
 10. Решение на РС-Габрово срещу Профи Кредит
 11. Решение на ОС – Разград срещу Профи Кредит
 12. Решение на ОС-Враца срещу Кредит Инс
 13. Решение на Софийски Районен съд срещу Профи Кредит
 14. Решение на РС – Търговище на солидарен длъжник срещу Профи Кредит
 15. Решение на СРС срещу Агенция за събиране на вземания по договорс Изи Асет Мениджмънт
 16. Решение на СРС срещу Интернешънъл саламанка кепитъл, бивше наименование на фирмата „Бързи кредити“ ООД
 17. Решение на ОС Враца срещу Профи Кредит
 18. Решение на РС Исперих срещу Профи Кредит
 19. Решение на РС Бургас срещу Вива Кредит
 20. Решение на РС- Ловеч срещу Агенция за контрол на просрочени задължения по договор с Изи Асет Мениджмънт
 21. Решение на РС-Бургас срещу „4финанс“ ЕООД
 22. Решение на РС-Бургас срещу „4финанс“ ЕООД
 23. Решение на ОС-Бургас срещу „4финанс“ ЕООД
 24. Решение на ОС-Бургас срещу Профи Кредит със солидарен длъжник.
 25. Решение на РС- Русе срещу „Сити Кеш“ ООД
 26. Решение на РС- Пазарджик срещу „Сити Кеш“ ООД
 27. Решение на първа инстанция – РС Нови Пазар срещу „Профи кредит България“
 28. Решение на втора инстанция – ОС Шумен срещу „Профи кредит България“
 29. Решение на РС-Бургас срещу Сити Кеш
 30. Решение на РС-Русе срещу Сити Кеш
 31. Влязло в сила решение на РС-Пазарджик срещу Вива кредит
 32. Влязло в сила решение на РС-Русе срещу София комерс кредит груп АД
 33. Решение на РС-Русе срещу Сити Кеш
 34. Влязло в сила решение на РС-Оряхово срещу Вива Кредит ООД
 35. Решение на РС-Бургас срещу „Креди Йес“ ООД
 36. Решение на СГС срещу Агенция за събиране на вземания по договор с Изи Асет Мениджмънт
 37. Решение на РС- Русе срещу „Ай Ти Еф Груп“ Ад по кредит „Гет кеш“
 38. Решение на РС – Русе срещу „Вива Кредит“ ООД
 39. Решение на ОС-Русе срещу „Сити Кеш“
 40. Решение на СРС срещу „Кредисимо“Решение_Кредисимо_и_АйТръст
 41. Решение на ОС-Враца срещу „Изи Асет Мениджмънт“
 42. Влязло в сила решение на РС-Русе срещу „Фреш Кредит“ ЕООД
 43. Решение на РС-Русе срещу „Креди Йес“ООД
 44. Решение на ОС-Враца срещу „Изи Асет Мениджмънт“
 45. Решение на СГС срещу колекторска фирма по договор на Изи кредит
 46. Решение на РС-Русе срещу „Бест Файненс“ ООД
 47. Решение на РС-Русе срещу „Кредисимо“ ЕАД.
 48. Решение на РС-Русе срещу „Кеш Кредит Мобайл“ ЕАД
 49. Решение на ОС-Бургас срещу „Сити кеш“
 50. Решение на ОС-Пазарджик срещу Профи Кредит
 51. Решение на РС – Русе срещу „Макроадванс“ АД
 52. Решение на ОС – Бургас срещу 4Финанс- такса експресно разглеждане е незаконна
 53. Решение на РС-Русе срещу „Микро кредит“ АД
 54. Решение на РС- Оряхово срещу „Вива кредит“ ООД
 55. Решение на РС – Русе срещу Мъни плюс мениджмънт ООД
 56. Допълнително решение на РС-Русе срещу Мъни плюс мениджмънт ООД /с предишно наименование Кредихелп ООД/
 57. РешениеОСВарнаПрофиКредит717.
 58. Решене на РС-Русе срещу Профи кредит България
 59. Решение на РС-Русе срещу Ай Ти Еф Груп АД
 60. Влязло в сила решение на РС-Кюстендил срещу Профи Кредит България
 61. Решение с осъждане Изи Асет Мениджмънт да върне платеното от кредитополучателя
 62. Решение на РС-Русе срещу „Фератум България“ ЕООД
 63. Решение на РС-Русе срещу „Профи Кредит България“
 64. Решение на РС-Пещера срещу „Профи Кредит България“
 65. Ршение на РС – Варна срещу Профи Кредит България
 66. Решение на СРС срещу Профи Кредит България
 67. РешениеРСПловдивсрещуСитиКеш
 68. Решение на РС- Пещера срещу Сити кеш
 69. Решение на РС-Пещера срещу Вива Кредит
 70. Решение на СГС срещу Профи Кредит_
 71. Решение на РС-Пловдив срещу Сити Кеш
 72. Решение РС – Пещера срещу Креди Йес ООД
 73. Решение на РС – Велинград срещу Изи Асет Менидмънт за връщане на надвзетото_
 74. Решение РС-Велинград срещу Кредисимо и Ай Тръст за връщане на надвзетото
 75. Решение на СРС с Агенция за събиране на вземания по договор с Изи Асет Мениджмънт
 76. РешениеОС-Русе срещу Микро кредит
 77. Решение СРС срещу Профи Кредит България
 78. Решение на РС Казанлък срещу Бест Файненс
 79. Решение на СРС срещу Финтрейд Файнанс Ад
 80. Решение на ОС – Русе срещу Мъни плюс мениджмънт старо наименование Кредит Хелп
 81. Решение на ОС-Русе срещу Фератум България
 82. Решение на РС – Велинград срещу Изи Асет Мениджмънт
 83. Решение на ОС- Пазарджик срещу Профи кредит

Сподели в социалните мрежи!

Call Now ButtonОБАДИ СЕ