Сподели в социалните мрежи!

В предаването разискваме така чакания Закон за фалит на физически лица. В момента към Омбудсмана е формирана от г-жа Манолова работна група, в която готвим така нужния и лелеян закон. Коментирам и защитата от порочните практики на банките, колекторите и фирмите за бързи кредити. Разизскваме и как промените в ГПК промениха частното съдебно изпълнение, без обаче мерките да са достатъчно ефективни, поради което е нужно то да продължи да бъде реформирано.

Цели на Фондация „ЦЕИБЗПЧ“: Предвид многото случаи на драстично нарушаване на правата на длъжниците в изпълнителното производство и липсата на ефективен контрол от страна на Камарата на частните съдебни изпълнители и Инспектората към Министерство на правосъдието, категорично настояваме да се създаде изцяло независим от Камарата на частните съдебни изпълнители орган, който да разглежда дисциплинарните производства срещу частните съдебни изпълнители. Научете повече тук.

Сподели в социалните мрежи!

Call Now ButtonОБАДИ СЕ