Сподели в социалните мрежи!

Много български граждани са убити социално като са поставени в положението на „вечния длъжник“ без переспектива да рестартират живота си.

 По инициатива на г-жа Мая Манолова от февруари  2018г. се формира работна група за изготвяне на законопроект за фалит на физическите лица, хванати в капана на дълговете, принуждаващи ги да живеят като клошари в сивата икономика или насилствено прогонващи ги в чужбина.  В работната група вземаме  участие адвокати, синдици, представители на неправителствения сектор и експерти от академичната общност, между които Биляна Гяурова и Ц. Тодоров от „Български институт за правни инициативи“, Нели Маданска, доц. д-р Таня Градинарова, адвокат Веска Волева и др.

            Днес, 27.03.2018г. в „Дома на Европа“, гр. София бе проведена конференция, на която бяха представени основните идеи на законопроекта. В конференцията, организирана от „БИПИ“ и г-жа Манолова участие взеха много български експерти, съдии, членове на КС и ВСС, както и американския съдия Елизабет Стонг, която изложи как протичат процедурите в САЩ и какви са ползите от физическата несъстоятелност. От думите й, силно впечатление ми направи, че още през по-миналия век, американците са заложили в чл. 1, секция 6 от Конституцията си създаването на закон за фалит на физическите лица, като гаранция за просперитета на страната си. Философията им е била, че такъв закон е необходим, за да се създаде сигурност, че гражданите ще имат смелостта да поемат стопански риск.

            Докато в САЩ такъв закон се прилага от 19-ти век, в Бразилия, Япония и Русия също действа закон за физическа несъстоятелост, България е единствената страна в Европейския съюз без законодателство, с което гражданите да имат право на втори шанс.

Целта на законопроекта е при намиране на баланс между интересите на кредиторите и на длъжника, да се даде възможност за втори шанс на добросъвестните длъжници, а не махалото да се залюлее в едната посока. Показателно обаче за силната съпротива срещу закона, за политическия климат в България и за нежеланието на политическия елит законодателно да се реши въпросът с потъването във финансовото блато е невземането на участие в конференцията от страна на редица политически фигури, които първоначално бяха заявили присъствието си.

            Днес представихме концепцията на законопроекта, а не негов окончателен окончателен вариант и  ние продължаваме  работа по конкретните текстове на законопроекта. Естествено, след това зависи кои от предложенията ни ще приемат депутатите и дали ще защитят  интересите на народа или ще обслужат лобитата на банките, частните съдебни изпълнители, колекторите и другите финансови мастодонти. В „гръбнака“ на изготвения от работната група законопроект са приложени световните модели на фалита на физическите лица. Важно е хората да са информирани, че в световен план такъв фалит е свързан и с редица ограничения на длъжника във финансов, личен и професионален аспект, с осребряване на секвестируемото имущество и/или с изготвяне на погасителен план за частично изплащане на задълженията и тези механизми са заложени и в законопроекта ни. Предвиждаме частично опрощаване на дълговете и запазване на единственото жилище на длъжника, ако то не е ипотекирано. При  ипотеките, нашите предложения са след осребряването им да се опрощава изцяло дълга към банките и другите ипотекарни кредитори. В познатите досега модели, които са основата на законопроекта е регламентирано и надзор над харчовете на обявилите фалит физически лица.       Подробно ще опиша конкретните мерки на концепцията ни за законопроект в нова статия,

            Въпреки огромната съпротива от редица финансови кръгове, аз вярвам, че скоро този законопроект ще се превърне в законова реалност!

Сподели в социалните мрежи!