Сподели в социалните мрежи!

На 19 юни 2018г. в Брюксел ще бъде разгледана петицията, с която се обърнахме към Европейския парламент с искане да окажат въздействие чрез политически инструменти за промяна на законодателството, по което банките съдят клиентите си в нарушение на правото на Съюза и за стопиране на частните съдебни изпълнители.  Обърналите се към Парламента лица ще имаме право да бъдем изслушани от европейските депутати, за да ги запознаем с трагедията на българските граждани и с основанията, които сочим за нарушения в законодателството ни и в практиката на съдилищата на потребителската защита, гарантирана от европейския правопорядък. Както можете да видите от отговора на Европейската комисия по отправеното от ЕП запитване е, че тя не е взела окончателно решение по депозираната от мен и други граждани жалби за грубото нарушаване на европейското право от бързия и феодален ред, от който банките се възползват за снабдяване с изпълнителни листа въз основа на квазипроцес, който не гарантира реална съдебна проверка относно наличието на забранени неравноправни клаузи. Така въз основа на договорни клаузи, с които банките вдигат незаконно лихвите или остойностяват кредитите в швейцарски франкове бива отнето имуществото на мнозина граждани и те са социално, духовно, а понякога и физически екзекутирани, докато алчните банкери реализират свръхпечалба. В този грабеж участват частните съдебни изпълнители, на които банките са основни работодатели. Надявам се, че гръбнакът на този престъпен модел ще бъде прекършен от евро депутатите, тъй като вече нямам вяра, че нещо ще се промени от българските политици!

На 19 юни 2018г. ще защитя нашата позиция, а Вие не спирайте да подписвате петицията, която е качена и на сайта на ЕП. Регистрирайте се и покажете, че проблемът наистина е мащабен! Бърз линк към петицията можете да намерите на началната страница на сайта: http://advokatfilipova.eu/

С писмото на ЕП може да се запознаете като го изтеглите от тук: 1149901BG

Полученият от мен имейл:

Уважаема г-жо Filipova,

Моля, отбележете, че Вашата петиция е в дневния ред на заседанието на комисията по петици, което ще се състои на 19.06.2018 г. в Брюксел.  Предвидено е тя да бъде разгледана около 10:25ч.

Приканваме Ви да проследите разискванията на комисията като уебкаст чрез сайта на Европейския интернет на следния адрес:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=PETI, в пряко предаване или на запис на следващия ден.

Ако при все това желаете да присъствате лично на заседанието, моля, уведомете ни не по-късно от 11.06.2018 г., като отговорите на настоящото електронно съобщение, като отбележите Вашето име, дата на раждане и националност, както и номера на Вашия документ за самоличност (паспорт, шофьорска книжка, лична карта и др.), който трябва да представите при получаване на Вашия пропуск за достъп до сградите на Парламента.

Впоследствие ще Ви бъде предоставена необходимата информация относно процедурите за достъп до Европейския парламент в деня на заседанието.

Привличаме вниманието Ви към факта, че на вносителите на петиции се предоставя време за изказване по усмотрение на председателя на комисията, като изказването не бива да надвишава пет минути. По принцип вносителите на петиции могат да бъдат приканени да направят своето изказване преди въпросът да бъде разгледан от Европейската комисия. Впоследствие членовете на ЕП провеждат разискване по петицията и изготвят своя отговор под формата на решение.

Ако имате намерение да се изкажете или да предоставите допълнителни документи, би било от полза, ако ги предоставите предварително на секретариата на комисията, така че те да бъдат добавени към Вашето досие и да бъдат предадени на устните преводачи.

В приложение ще намерите съобщението до членовете на ЕП от Европейската комисия относно Вашата петиция.

За всяка последваща кореспонденция, моля, използвайте следния електронен адрес:

peti-secretariat@europarl.europa.eu, като ни пишете за предпочитане на английски език.

С уважение,

Секретариат

Комисия по петиции

Приложение:   Съобщение до членовете на ЕП

Сподели в социалните мрежи!

От |28 май, 2018|Банкови дела, Битката за правата на длъжниците срещу мракобесния чл. 417 – мисия възможна?, Новини, Обществена дейност за защита на кредитополучателите|Коментарите са изключени за УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ ПО ПЕТИЦИЯТА В ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Call Now ButtonОБАДИ СЕ