Сподели в социалните мрежи!

ЕК предупреди България, че нарушава правото на Съюза със законодателството си, даващо привилегия на банките да съдят клиентите си в задочно производство и на „тъмно“, без участието на едната страна в спора – потребителя. В студиото на BTV сме с адвокат Валя Гигова, дългогодишен адвокат на ОББ и лобист в полза на банките. Дори и в този момент, в който проверката на ЕК е на финалната права и сме изправени пред наказателна процедура срещу България, адвокат В. Гигова излъга в студиото, като се изказа, че с промените в законодателството ни през 2017г. сме отстранили нарушенията, за които Комисията ни проверява.Това е абсолютно невярно, защото Комисията ни проверява, за това, че:
1. Заповедният съд при издаването на заповеди по чл. 417 ГПК не следи за наличието на неравноправни клаузи в договорите за кредит. Именно въз основа на такива клаузи банките вдигат неправомерно лихвите или остойностяват кредитите в швейцарски франкове, за да спечелят от очакваното към сключването на договорите за кредит драстично поскъпване на франка.
2. Потребителят има право да възрази срещу заповедта по чл. 417 ГПК в многократък двуседмичен срок и след това няма право на защита срещу неравноправните клаузи.
3. За масовите откази на нашите съдии да спират изпълнителните дела, независимо че правото на ЕС ги задължава. Виж така например преюдициално заключение по дело С- 415/11г., съгласно което когато на публична продан се продава жилището на кредитополучателя, изпълнителното дело следва да се спре до приключване на състезателния процес, в който да се установи дали в договора за кредит е имало неравноправни клаузи, включително относно уговорените условия за обявяване на кредита за предсрочно изискуем.
4. След като е продаден имота на кредитополучателя и се установи, че е имало неравноправни клаузи в договора му, същият няма право да си върне имота, а само има право да води ново дело за обезщетение.
5. Нашите съдии не познават правото на ЕС и не го прилагат.
Единствените промени през 2017г., които се отнасят за проверката на ЕК е режимът на призоваване чрез залепване на уведомление по чл. 47 ГПК и липсата преди на възможност за оспорване на оценката, по която се продава имота. Адвокат Валя Гигова излъга, защото целта й като банков глашатай и защитник на интересите им е да отложи колкото е възможно по-дълго извършването на промените в закона ни и оттук удължаване на времето, през което банките ще ограбват българските граждани. Съжалявам, че ефирното време не ни стигна, за да я опровергая!

Сподели в социалните мрежи!