Сподели в социалните мрежи!

         Европейското право вменява задължения на националните съдии на държавите членки на ЕС да следят служебно за неравноправни клаузи, нашият процесуален закон в нормата на чл. 411, ал.  2, т. 2 ГПК също предвижда, че при издаването на заповед по чл. 410 или 417 ГПК съдът следва да провери съответствието на заявените искания със закона и с добрите нрави и при констатирано противоречие с тях да откаже издаването на заповед. Факт е, че почти никой български съдия не изпълнява тези си задължения, както и че поради това им бездействие вече тече наказателна процедура срещу България.

          Тук може да видите блестящо мотивирано разпореждане на съдия Константин Кунчев /СРС/, с което отказва да издаде заповед за претенция за неустойка за неусигуряване на поръчители по договор за бърз кредит: ЗаповедСъдияКунчев

Сподели в социалните мрежи!

От |20 мар., 2019|Новини|Коментарите са изключени за ЗАПОВЕД С МОТИВИ НА СЪДИЯ КОНСТАНТИН КУНЧЕВ ЗА ОТКАЗ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НЕУСТОЙКА ПО БЪРЗ КРЕДИТ
Call Now ButtonОБАДИ СЕ