Сподели в социалните мрежи!

Осъдих ПИРЕУС БАНК да възстанови на клиента ми недължимо платени вноски за главница, лихви и такси, получени от нея поради промяна на обменния курс на швейцарския франк спрямо лева, дължими за краткия период от 20.05.2013 до 20.01.2016г. преди клиентът ми да се е „развел“ с банката като е изплатил предсрочно целия кредит. Това е показателно в дългосрочен план как банката се е облагодетелствала за сметка на клиентите си.

ПИРЕУС БАНК е кредитирала реално в швейцарски франкове за разлика от ПОЩЕНСКА БАНКА, която само виртуално е остойностявала кредитите в чуждестранната валута. Директивата относно неравноправните клаузи и задължителното й тълкуване на Съда на ЕС  категорично са в защита не само на кредитополучателите, които са „получили“ франкове само на хартия вследствие на  счетоводни операции и юридически хватки, но и на тези, които действително са усвоили франкове. Съдът на ЕС се произнесе с решение по дело С-186/16, с което прие, че когато банки са отпускали кредити в рискови валути, те са били длъжни да разяснят много обстойно на кредитополучателите какъв е валутния риск, да им предоставят пълна и детайлна информация какви са перспективите  от промяната на обменния им курс, от която минимумът е да демонстрират на потребителите с пример как той ще се отрази на месечните им погасителни вноски. Никоя от трите български банки не е предоставила на клиентите си достатъчна и пълна информация. Злоупотребявали са с клиентите си, за да реализират свръхпечалба. На това хищническо кредитиране Съдът на ЕС сложи спирачка със решението по дело С- 186/16г., което е задължително за българските съдилища. И резултатът вече е налице!

Сподели в социалните мрежи!

От |10 юли, 2019|Банкови дела, Банкови дела, Без категория, Водени дела, Как ви мамят банките, Новини, Юридически съвети – статии относно правата ви|Коментарите са изключени за ПИРЕУС БАНК ЩЕ ВРЪЩА 11 672, 51ЛВ. НЕПРАВОМЕРНО ПОЛУЧЕНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ПО КРЕДИТ В ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКОВЕ
Call Now ButtonОБАДИ СЕ