Сподели в социалните мрежи!

На 11.12.2019г. в НС са гласувани на второ четене в пленарна зала промените в ГПК относно заповедните дела. В нарушение на правото на ЕС не са приети мерките за защита на единственото ипотекирано жилище на потребителите, в случаите в които независимо, че в договорите има неравноправни клаузи и други нарушения на потребителските права, изпълнението върху жилището е инициирано предварително въз основа на осъждане по чл. 417 ГПК. Това означава, че ще губите имотите си въпреки нарушенията на банките и на фирмите за бързи кредити. Продължавам да работя за привеждане на законодателството ни в съответствие с правото на ЕС. Убедена съм, че и Европейската комисия ще продължи наказателната процедура срещу България.

Сподели в социалните мрежи!