Сподели в социалните мрежи!

        Европейски  депутати от „Комисия по петициите“ към Европейския парламент бяха на мисия в България в периода от 24.02.2020г. до 26.02.2020г., за да проверят на място оплакванията на 27 петиционери, че банките и ЧСИ погазват правата им, гарантирани им от съюзното право.  На 24.02.2020г. бе проведена среща със самите петиционери, повечето от които са лично пострадали и загубили имуществото си. Бе изслушено и моето становище като автор на петиция, с която повдигам пред ЕП въпроса за свръхправомощията на банките и законодателството ни, което в разрез с европейското право им дава право да осъждат бързо клиентите си, въпреки че чрез неравноправни клаузи увеличават лихвите или прехвърлят върху тях валутния риск чрез кредити в швейцарски франкове На срещата присъстваха адвокат Мая Манолова и адвокат Веска Волева, с които в началото на 2020г. подадохме нова жалба до европейските институции, с аргумент, че промените в ГПК от миналата година не включват всички предложени от нас текстове и  продължават да са в нарушение на правото на Съюза.

         По време на мисията, депутатите са се срещнали с Министъра на правосъдието Даниел Кирилов, който е главният проводник на интересите на банките в Парламента и прокарва законодателство,  превръщащо ги в аристократите на Темида, докато измамените от тях кредитополучатели не получават справедливост и губят имуществото си. Депутатите са провели срещи и с представители на БНБ, дирекция „Банков надзор“, на Комисия за защита на потребителите, на Камарата на частните съдебни изпълнители, на Асоциация на банките, на Висш съдебен съвет, както и с Омбудсмана на Република България. Особено внимание искам да обърна на осъществената среща с представители на „Съюза на съдиите в България“ и с български магистрати с висока експертиза и практичен опит, работещи от години за защита правата на потребителите. На срещата нашите съдии са разяснили основните проблеми в защитата на кредитополучателите и дефектите в закона ни, които не осигуряват минималните защитни стандарти на правото на ЕС.  Поет е ангажимент да изготвят доклад до ЕП и комуникацията между съдийската организация и Комисията към ЕП да продължи.

           След завръщането от мисията в България и анализ на представените становища, Комисията по петициите ще излезе с официален доклад за позицията си.     Във възможностите на депутатите е чрез политически инструменти и ако се убедят в правотата ни да окажат въздействие върху политиците ни за приемане на закони, които да защитят хората от свръхпривилегиите на банките.

                адвокат Десислава Филипова, председател на фондация „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека“

Сподели в социалните мрежи!