Сподели в социалните мрежи!

Нови спечелени дела на кредитополучатели срещу Пощенска банка по сключваните от нея договори и по договорите на влялата се в нея Пиреус банка, както и срещу ДСК, свидетелстват, че българските банки злоупотребяват с правата на потребителите като чрез неравноправни клаузи едностранно увеличават лихвата и прехвърлят върху клиентите си валутния риск от увеличаване на швейцарския франк. Само от извършеното предсрочно погасяване Пиреус банк е ощетила кредитополучател с 52 158, 47лв. –незаконно получени курсови разлики.  Цялото решение може да прочетете тук:

 Това „хищническо“ кредитиране се санкционира от съда. Многобройна е съдебната практика на ВКС, с която са изведени критериите за определяне като нищожни на клаузи като „Базов лихвен процент“, „Стойност на банковия ресурс“, с които много банките „надписваха сметките“ и получаваха неправомерно възнаградителна лихва. Имайте предвид, че някои банки макар да не съдържат в договорите си неравноправни клаузи, не изпълняват самите договори, в които са разписани равноправни и пазарни условия за промяна на договорната лихва. Така, че ако имате в договорите си включени като лихвообразуващ фактор „ЮРИБОР“ или „ЛИБОР“ плюс фиксирана надбавка, пак бъдете внимателни! Те могат да падат, но банката ви да не променя лихвата съобразно понижението.

След решения на Съда на ЕС по дела С-186/16 и С-119/17, ВКС постанови вече четири решения, че са неравноправни клаузите по договорите за кредити, предоставени в швейцарски франкове /реално или само виртуално/, когато банката не е разяснила на потребителите какви ще са икономическите последици от повишаване на стойността на чуждата валута спрямо българския лев и как това ще се отрази върху размера на месечните им погасителни вноски. След решенията на ВКС, българските съдилища, които преди това имаха разнопосочна практика по въпроса дали са неравноправни клаузите за валутния риск по такива кредити започнаха да следват разрешенията по делата на ВКС, тъй като едно противоречащо на тази практика решение ще бъде касирано и отменено на последната съдебна инстанция.

Решението срещу Пощенска банка можете да прочетете тук: РешениеПощенска: , а решението срещу ДСК, можете да прочетете тук:РешениеДСК

 

Сподели в социалните мрежи!

Call Now ButtonОБАДИ СЕ