Сподели в социалните мрежи!

Адвокатска кантора „Десислава Филипова“ спечели дело срещу ДСК, която бе осъдена да върне на клиента ни С.Г. 18 042 лв.,надплатени от него лихви. И други кредитополучатели са пострадали от подобно надвземане на лихва от ДСК, защото договорите на банката са еднотипни и надвземането на лихви се извършва по една и съща схема.

Кредитополучателят С.Г. потърси съдействие от адвокатска кантора „Десислава Филипова“, заради това, че банка „ДСК“ е започнала скоро след сключването на договора през  2008г. да повишава месечните му погасителни вноски. Клиентът ми търсеше информация дали подобно повишаване е законно, тъй като беше чул, че кантората има множество спечелени дела срещу банки. Интересуваше се дали може да започне да плаща според първоначално уговорената в договора му лихва и какви права има, ако се окаже, че банката незаконосъобразно е увеличавала лихвата по договора.

В договора на С.Г. за кредит банката бе заложила стандартният й финансов капан да увеличава лихвата по кредита въз основа на т.нар. от самата банка променлива лихвообразуваща компонента „базов лихвен процент“. Чрез променливият фактор „базов лихвен процент“ не може законносъобразно да бъде увеличавана лихвата – законът забранява такава едностранна промяна, тъй като тя не се осъществява въз основа на разписани в самият договор обективни фактори, определяни от външни на банката органи и изразени в самия договор чрез математическа формула /в случаите, в които лихвообразуващите фактори са повече от един/. Уговорката, че лихвата се променя въз основа „базов лихвен процент“ представлява т.нар. неравноправна клауза. Съгласно Закона за защита на потребителите, неравноправните клаузи са нищожни и необвързващи страните по договора, представляват едно правно нищо, все едно не са вписани в него. Схемата с неравноправните клаузи се прилагаше от ДСК по по-старите й договори, затова проверете, ако в договорът Ви е вписано, че лихвата се образува въз основа на „базов лихвен процент“, то това е ясна индикация, че с вашите права като кредитополучател е злоупотребено и затова имате право да осъдите банката да върне всичко надплатено над първоначалната лихва. Ако банката е променяла главницата чрез капитализации, т.е. чрез прибавяне на редовни и/или просрочени суми, можете по съдебен ред да отмените това увеличение, което допълнително ще ви облекчи при погасяването на кредита. Важно е да знаете, че такива злоупотреби се използваха от много други банки, срещу които кантората има спечелени дела.

Решението на Върховен касационен съд срещу ДСК можете да прочетете на следния линк:http://www.vks.bg/pregled-akt?type=ot-delo&id=90DABCE9146E18D5C22587330031A590

Адвокат Десислава Филипова, GSM: 0898790909

Сподели в социалните мрежи!