Сподели в социалните мрежи!

        

   Уникредит Булбанк /като правоприемник  на банка Хеброс/ бе осъдена да възстанови на кредитополучателя неоснователно получените от нея курсови разлики, изчислени като разлика между стойността на месечните вноски  по актуален курс на швейцарски франк и стойността на същите вноски, определени по курса на усвояване на кредита. По същия механизъм е изчислена и курсовата разлика, формирана при предсрочното погасяване на кредита.

            Сред мнозина кредитополучатели на кредити в швейцарски франкове от бившите Хеброс и Пиреус съществува неправилното разбиране, че законът защитава само кредитополучателите по договорите с Пощенска банка, което си го обясняват с факта, че последните не са усвоявали реално кредитите си в швейцарски франкове, тъй като при тях е извършвана схема на двойно превалутиране, при която на практика са получавали евра или левове. Тази заблуда се засили при произнасянето на Комисия за защита на потребителите, чието становище беше, че са неравноправни и оттук нищожни уговорките по договорите с Пощенска банка на кредитополучателите й да се предоставя само документално швейцарската валута по блокирана сметка, с която те не могат да оперират и които впоследствие се превалутират в левове или евро. Хората останаха с неправилното впечатление, че законът санкционира единствено тази схема. Причината обаче КЗП да излезе със становището, че договорите за кредит на Пощенска в швейцарски франкове съдържат неравноправни договорки се дължи на обстоятелството, че поради по-големия обем на сключваните от нея договори в чуждата валута, повечето договори, представени на КЗП бяха от кредитополучатели, договаряли с Пощенска, които се обединиха в сдружение и по-активно защитиха правата си.

            Както Съдът на ЕС, така и българските съдилища приемат за неравноправна и оттук за непородила правни последици всяка една уговорка за цялостно прехвърляне върху кредитополучателите на валутния риск от оскъпяване на швейцарския франк спрямо българския лев – валутата, в която потребителите получават доходите си, в случаите, в които банките не са им разяснили, че швейцарската валута може да поскъпне значително спрямо лева. Затова кредитополучателите, които са усвоили директно швейцарски франкове, също имат право да се защитят срещу неравноправните валутни клаузи и да си възстановят надвзетото.

Сподели в социалните мрежи!