Сподели в социалните мрежи!

         Внимавайте, когато сключвате с „Мого България“ ООД договор за лизинг на автомобил, защото договорите им съдържат много капани и уловки – неморално висока лихва и неверен Годишен процент на разходите /ГПР/, който по закон включва всички разходи по лизинга и следва да ви бъде ориентир какво е реалното оскъпяване по договора.

            Ако пък вече сте изпаднали в невъзможност да плащате погасителните вноски и стигнете до съд, срещу вас лизингодателят „Мого България“ ООД ще насочи арсенал от неоснователни претенции – завишени искове за щети по автомобила, неустойки и разходи за възстановяване на лизингов актив – ще иска да си платите разноските за принудителното му възстановяване дори да сте го предали в уговорения в общите условия към договора срок.

      Адвокатска кантора „Десислава Филипова“ ще ви съдейства в съдебния процес да бъде намалена значителна част от претендирания от „Мого България“ ООД дълг и да бъдете освободени от незаконното финансово бреме.

Сподели в социалните мрежи!