Сподели в социалните мрежи!

       Ако сте взели кредит от „Фератум България“ ЕООД то дружеството ви е подвело да сключите договор за поръчителство с дружеството-гарант „Фератум банк“ ЕАД. Двете дружества са свързани лица, но „Фератум банк“ ЕАД нарочно е регистрирано в офшорната зона Малта, за да се загубят следите на тази връзка.  Целта е „Фератум България“ ЕООД да заобиколи законовата забрана всички разходи по кредита, изразени чрез годишния процент на разходите /“ГПР“/ да не надхвърлят повече от 50 % и по този начин да реализира свръхпечалба. Естествено, ако кредитополучателят спре плащанията по кредита си, „Фератум България“ ЕООД никога няма да заведе дело срещу „Фератум банк“ ЕАД, както се случва в нормалния оборот с другите поръчители. Дългът ще бъде търсен по съдебен ред само от кредитополучателя, защото с двете дружества  „Фератум“ парите се въртят от единия в другия джоб на един и същи собственик на капитала.      Съдът обаче прозира бързо тази схема и за пореден път прогласи нищожността на договора за кредит и на договора за поръчителство и осъди дружеството да върнат на моята клиентка М.М.С всичко платено от нея над главницата.

Сподели в социалните мрежи!