Сподели в социалните мрежи!

Ще се превърне ли в реалност отдавна чакания законопроект за несъстоятелност на потребителите?

България е единствената държава – членка на Европейския съюз, в която няма закон за фалит на физическите лица. Законът ще даде възможност на мнозина да се измъкнат от финансовото блато и да рестартират живота си. Този закон няма да спаси само длъжниците и техните семейства, които страдат от тази задлъжнялост, но ще оживи и икономиката, защото икономически жизнеспособните лица ще добият нов стимул за икономическа активност и ще започнат наново да потребяват стоки и услуги. Новото начало за длъжниците ще облекчи и хазната, защото фискът бива ощетяван със социалните помощи, изплащани на длъжниците, масово работещи в сивата икономика и недопринасящи на осигурителната система с участието си чрез вноски. Ще спечелят и кредиторите, тъй като досега те само губят средства от воденето на съдебни и изпълнителни производства срещу неплатежоспособни длъжници. След като бъде приет закон за несъстоятелността на физическите лица, попадналите в дългов капан ще имат стимул да платят част от задълженията си, за да се ползват от процедурата по опрощаване на останалата част от дълговете им.

Естествено съпротивата срещу закона е огромна, както от кредиторите, които не разбират ползите от него, така и от частните съдебни изпълнители и колекторските фирми, последните реално губещи от такъв закон.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНОПРОЕКТА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРИ ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ, НЯМА ДА ИМАТ ПРАВО НА ОПРОЩАВАНЕ НА ИПОТЕЧНИЯ ДЪЛГ. По тази причина законопроектът страда от значителен недостатък, който се надявам да бъде отстранен при пленарното му обсъждане.

Повече за законопроекта и за позицията на министър Зарков, както и за моето становище  по него можете да научите от репортажа на BTV:

 

Сподели в социалните мрежи!