Сподели в социалните мрежи!

Съществуват множество рискове при покупка на имот като случаите, описани в статията за прекратяване на договори за покупка на жилища „на зелено“. Споделям загрижеността на „Асоциацията за защита на потребителите“ относно практиката за едностранно прекратяване на договорите и поради това непридобиване на собствеността върху имота, независимо от инвестираните от вас финансови средства.

Защо се случват загубите на недвижимостти?

 Грешка е да приемате правни съвети за сделката и да подписвате, предложени от брокерите проектодоговори, тъй като те нямат юридическо образование. Освен, че познанията им са повърхностни, те бързат да осигурят сключването на сделката, за да си вземат комисионната, но при пропуски и грешки от тяхна страна в изготвянето на клаузите от договорите или в проверка на собствеността, те не носят отговорност. Т.е. вие не можете да ги съдите да ви обезщетят за вредите, защото нито по закон носят отговорност, нито в сключения с тях договор има клаузи, даващи такова основание,  не можете да търсите обезщетение от застраховател, тъй като те не подлежат на задължително застраховане и пр. -негативите са изцяло за вас.

Нотариусът също не ви гарантира, че няма да загубите собствеността върху имота, тъй като той просто извършва сделката, проверява собствеността незадълбочено, само на място от офисът му. И макар, че по закон нотариусите трябва да са безпристрастни и да обслужват интересите и на двете страни по сделката, внимавайте когато ви дават консултации – ако са в отношения с другата страна или с брокера й, ще получите лоши съвети.

Търсете услугите на колеги-адвокати, специализирали в сделките с недвижими имоти. За разлика от брокерите, адвокати сме преминали през много сериозно юридическо образование – след петгодишно следване и държавни изпити за магистърска степен по право, следва задължителен стаж и изпит, провеждан от Министерство на правосъдието, а след това и изпит за приемане в редиците на адвокатурата, провеждан от Висш адвокатски съвет. За разлика от брокерите, адвокатите задължително се застраховаме за професионална отговорност, т.е. ако все пак се случи адвокатът да допусне пропуск при сделката, вие ще можете да получите обезщетение от застрахователя му. При нарушения адвокатите, носим и дисциплинарна отговорност, която се реализира от съответната адвокатска колегия, към която е вписан адвоката, брокерът не отговаря пред никого. При един добре подготвен теоретично и опитен в областта на вещното право адвокат вие си спестявате нерви и загуба на средства, защото адвокатът задълбочено ще проучи собствеността и ще подготви договора така, че оптимално да защити интереса ви.

За повече информация за поредните проблеми на сключилите договори за строителство прочетете материала на OFFNews „Ако не подпишеш клауза с по-висока цена, строители на жилища едностранно прекратяват договори “на зелено“

Сподели в социалните мрежи!