В миналото, фирмите за бързи кредити имаха право да Ви осъдят чрез арбитражен съд. Те използваха една вратичка в закона и създаваха арбитражни съдилища, т.е. частни съдилища, в които решенията срещу кредитополучателите се постановяваха от арбитри, определени от съответната фирма за бързи кредити, която съди клиента си. Така на практика всички дела на фирмите за бързи кредити се печелеха от тях.

Все още има случаи, в които дадена фирма за бързи кредити образува за пръв път дело въз основа на изпълнителен лист, издаден от СГС /Софийски градски съд/ въз основа на арбитражно решение. Налице са и случаи на образувано отдавна изпълнително дело,  за което по някаква причина кредитополучателят узнава едва сега.

За да бъде отменено арбитражното решение е необходимо да не сте получили съобщение за делото или за решението от арбитражният съд.

Дело за отмяната на това арбитражно решение може да се заведе пред Върховен касационен съд в три месечен срок, който се брои от датата, на която сте узнали, че сте осъдени от арбитражен съд. Така например, ако срещу Вас от три години се води изпълнително дело и вие знаете за това дело, вие сте изпуснали срокът за предявяване на иск пред Върховен касационен съд за отмяната му. Но ако по някаква причина едва сега научавате за изпълнителното дело, то срокът за дело пред Върховен касационен съд не е изпуснат.

От |30 авг., 2021|Коментарите са изключени за КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО СЪМ ОСЪДЕН С АРБИТРАЖНО РЕШЕНИЕ
Call Now ButtonОБАДИ СЕ