Към заповедта съдът прилага образец на възражение срещу заповедта. На пръв поглед попълването изглежда много лесно, но всъщност е голяма грешка да изготвите сами възражението си, защото често оспорвате дължими суми, което води до заплащането на разноските на другата страна. Принцип в правото е, че всяка страна плаща изцяло или отчасти разноските на насрещната страна съобразно частта от претенцията, която съдът е приел за основателна.

Затова още като получите заповедта потърсете съдействието на адвокатска кантора „Десислава Филипова“!

Обадете се своевременно, тъй като кантората е с голямо натоварване и ако се обадите в последният момент преди да изтече срокът за възражението, то кантората няма да може да поеме случаят ви.

На съобщението, респ. поканата за доброволно изпълнение напишете датата, на която сте ги получил. Приложете заповедта, както и договорът за кредит, заедно с принадлежностите му /ако има такива/! Напишете точната сума, която сте изплатили по кредита! Ако сте избрали да изпратите документите на имейла на кантората, не ги снимайте с телефон, а изпратете документите сканирани в pdf файл! Също така не ги сканирайте лист по лист, а всички документи ги сканирайте в един файл! Потърсете за съдействие фирма, предоставяща услуги по сканиране като Office 1, понякога пощите също предоставят тази услуга.

Когато сте избрали да изпратите документите на адреса на кантората, то ги експедирайте чрез ЕКОНТ, не ги изпращайте чрез СПИДИ или чрез българските пощи!

От |30 авг., 2021|Коментарите са изключени за КАКВО ДА ПРАВЯ КОГАТО ЗАПОВЕД ПО ЧЛ. 410 ИЛИ ПО ЧЛ. 417 ОТ ГПК
Call Now ButtonОБАДИ СЕ