Ако в доворът за бърз  кредит няма драстични нарушения, обуславящи невалидността му изцяло, то със сигурност ще можете да намалите размера на дълга като отмените като невалидни уговорки за неустойки, за такси за допълнителни услуги и други.

пример: взели сте кредит от 1000лв., по договор дължите 169 лв. лихва и 1000лв. за неустойка, за пакет допълнителни услуги и др. /виж „типични нарушения на фирмите за бързи кредити“/. Ако съдът приеме, че договорът за кредит е само частично нищожен, то вие ще дължите само взетите в заем 1000лв., както и лихвата от 169 лв., но няма да дължите останалите 1 000 лв. Ако вече сте ги заплатил, имате право да си върнете тези 1 000лв.

От |30 авг., 2021|Коментарите са изключени за КАКВО ЗНАЧИ ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ НА ДОГОВОРА ДА СА НИЩОЖНИ
Call Now ButtonОБАДИ СЕ