Такива дела се разглеждат най-често от две съдебни инстанции, като по принцип поради малкият материален интерес по делата с фирмите за бързи кредити, първата съдебна инстанция е районният съд по настоящият ви адрес, а ако нямате регистриран настоящ адрес в общината, то районният съд по постоянният ви адрес. Втората съдебна инстанция е съответният окръжен съд, в чийто съдебен район правораздава районният съд по настоящият, респ. по постоянният ви адрес. Когато се съдите за суми над 5000лв., то тогава делото ви може да стигне до Върховен касационен съд и в този случай инстанциите ще бъдат три. Идеята е, че по-горната съдебна инстанция контролира правилността на решението на по-нискостоящата инстанция и по този начин отстранява евентуалните съдебни грешки.

Съдиите сами определят графика си, затова не може да се направи точна прогноза за колко време ще се разгледа делото ви на двете съдебни инстанции. Имайте предвид, че в София се гледат много дела и съдиите са много натоварени, затова в София делата продължават много дълго време. В провинцията няма толкова много натовареност и е възможно за около година и половина – две години да приключи делото ви на двете съдебни инстанции. Този срок е много относителен и както казах, зависи изцяло от съдиите в какъв срок ще разгледат делата ви.

От |30 авг., 2021|Коментарите са изключени за КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ СЕ ГЛЕДА ДЕЛОТО МИ
Call Now ButtonОБАДИ СЕ