Ако вече сте изплатили изцяло задълженията си по договора за кредит или макар договорът Ви за кредит да не е още приключен, но вече сте заплатили суми над главницата /т.е. над сумата, взета в заем/, имате право да Ви се възстанови надвзетото. Адвокатска кантора „Десислава Филипова“ ще Ви съдейства без да изисква процент от събраните надплатени суми. За целта трябва да инициирате съдебен процес срещу фирмата за бързи кредити.

пример: взел сте кредит от 1000лв., по договор дължите 169 лв. лихва и 1000лв. за неустойка или за пакет допълнителни услуги и др. /виж „типични нарушения на фирмите за бързи кредити“/. Ако договорът бъде обявен от съда за нищожен, то с помощта на кантората можете да си възстановите платената от вас сума за лихва и за неустойка в размер 1 169лв.  Ако сте заплатили частично кредита със сума над главницата от 1000лв., да кажем сте платили 1 500лв., то имате право да заведете иск да ви се възстановят 500лв. Ако договорът бъде обявен от съда само частично за нищожен, т.е. в случай, че съдът приеме, че са невалидни само отделни негови клаузи, в настоящият пример клаузата за неустойка, то ще имате право да искате платеното над сумата от 1169лв. /над главницата и лихвата/.

От |30 авг., 2021|Коментарите са изключени за МОГА ЛИ ДА СИ ВЪРНА НАДВЗЕТОТО
Call Now ButtonОБАДИ СЕ